ARCHIWUM KOMUNIKATÓW
WRZEŚNIOWE ZEBRANIA
Zapraszamy na zebrania.
#########Harmonogram

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 01 WRZEŚNIA 2020 R.
• godz. 8.00 możliwość uczestniczenia we Mszy św. w bazylice;
• Spotkania w klasach, które są stałymi salami lekcyjnymi dla uczniów wg harmonogramu
#########Harmonogram rozpoczęcia rokuGODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
W czasie wakacji sekretariat szkoły czynny codziennie w godz. 7.00 - 15.00

PRZYSZŁOROCZNE KLASY I
1. Regulamin przydziału do klas I.
#########Regulamin
2. Spotkanie z rodzicami 27 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00.
3. Podręczniki - wszystkie podręczniki, oprócz religii, zapewnia szkoła.
4. Wyprawka ucznia klasy I - informacje już wkrótce.

POWRÓT DO SZKOŁY
01 września 2020 r. wracamy do szkoły!
Znamy wytyczne MEN, MZ i GIS; są one dostępne na stronie internetowej MEN.
25.08.br. odbędzie się konferencja dyrektorów zorganizowana przez KO Delegatura w Rybniku.
27.08.br. zaplanowano spotkanie dyrektorów z organem prowadzącym.
Najważniejsze informacje dotyczące organizacji nowego roku szkolnego umieścimy na stronie internetowej w najbliższy weekend.
Dyrekcja

ZAKOŃCZENIE ROKU - FILM DLA UCZNIÓW
#########Zobacz film

ZAKOŃCZENIE ROKU - FOTORELACJA
#########Zobacz film

PODZIĘKOWANIA DLA RODZICÓW
#########Podziękowania

LIST MEN Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU
#########Treść listu

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU
Zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (oraz 1 kopia) potwierdzające wyniki egzaminu po szkole podstawowej wydawane będą uczniom 31 lipca od godz. 10.00 w sekretariacie szkoły z zachowaniem rygorów sanitarnych (maseczka, dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, odstępy).
Uczniowie, którzy nie mogą odebrać zaświadczeń 31.07.br. mogą je odebrać 03 lub 04 sierpnia br. w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

WAŻNE!
Zgodnie z zasadami rekrutacji od 31 lipca do 4 sierpnia br. (do godz. 15.00) kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


Dyrektor

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH!
#########Strona naborowa i ważny instruktaż i informacje
#########Zasady rekrutacji - ulotka
#########Nabór 2020 - prezentacja Wydziału Edukacji
#########Pokaz obsługi systemu naborowego firmy VULCAN
#########Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020.

OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
#########Zespół Szkół Urszulańskich - prezentacja
#########Zespół Szkół Urszulańskich - rekrutacja
#########ZDZ - Zespół Szkół w Rybniku
#########IV LO - Facebook
#########IV LO - Facebook - wydarzenie "Ósmoklasisto poznaj Kopernika"

REKRUTACJA
#########Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika
#########Informacje o naborze do klas pierwszych

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW 26 CZERWCA 2020R.
#########Harmonogram
#########Zarządzenie

ZDALNE NAUCZANIE – WSZYSTKIE INFORMACJE
#########Wszystkie komunikaty

INFORMACJE PEDAGOGA
#########Zapoznaj się

PROPOZYCJE NA "CZAS WIELKIEJ NUDY"
#########Zapoznaj się

APEL DO UCZNIÓW
#########Apel do uczniów

APEL DO RODZICÓW
#########Apel do rodziców

KORONAWIRUS - INFORMACJE
#########Film informacyjny
#########Plakat - postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
#########Plakat - informacje ogólne
#########Plakat - "Sposoby ograniczenia ryzyka"
#########Plakat - "Jak skutecznie myć ręce"
#########Plakat dla dzieci
#########Inne plakaty, porady
#########Informacje GIS

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KL. 1-3
Informacje na temat zajęć od 1 czerwca br.
#########Szczegółowe informacje
#########Oświadczenie rodzica
#########Procedury - edukacja wczesnoszkolna i świetlica
#########Wytyczne GIS, MZ i MEN ważne od 25 maja 2020 r.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI - UWAGA! WAŻNE!
Chętni do pracy w Samorządzie Uczniowskim proszeni są o zgłoszenie swoich kandydatur do opiekunki p. Marii Sworowskiej
Termin: 23 czerwca 2020

HARMONOGRAM ODDAWANIA PODRĘCZNIKÓW
- 15 czerwca – klasy V,
- 19 czerwca – klasy VIII,
- 22 i 23 czerwca – klasy VI,
- klasy II i III - w terminie podanym przez wychowawcę,
- klasy I, IV i VII – wrzesień 2020.
Szczegółowe informacje i godziny zostały przekazane w e-dzienniku.

EGAZMIN ÓSMOKLASISTY
Aktualne dokumenty dotyczące egzaminu zamieszczone na stronie OKE w Jaworznie:
#########https://oke.jaworzno.pl/www3/aktualnosci/
#########Aktualizacja Harmonogramu E8
#########Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania
#########Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.

Procedury dotyczące egzaminu obowiązujące w naszej szkole:
#########Procedury obiegu informacji podczas przygotowania i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.
#########Procedury organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty.
#########Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące podczas organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
#########Procedury postepowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przypadku zakażenia COVID – 19 w trakcie przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

Wytyczne GIS, MZ i MEN
#########Wytyczne GIZ, MZ i MEN

Przydatne instrukcje:
#########Plakat 1. Jak zapobiegać zarażeniu.pdf
#########Plakat 2. Jak skutecznie myć ręce.pdf
#########Plakat 3. Jak skutecznie dezynfekować ręce.pdf
#########Plakat 4. Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę.pdf
#########Plakat 5. Jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawiczki.pdf

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KL. 4-8
#########Szczegółowe informacje
#########Oświadczenie rodzica
#########Procedury - rewalidacja i konsultacjeKANGUR 2020
#########Szczegółowe informacje

DODATKOWE DNI WOLNE
#########Szczegółowe informacje

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA
#########Zobacz film

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY,
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

#########Ważne informacje

RYBNICKI PRYMUS 2020
#########Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika

KONSULTACJE DLA KL. 8
#########Szczegółowe informacje
#########Oświadczenie rodzica - konsultacje

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
Prosimy o zapoznianie się z procedurami obowiązującymi od 25 maja br.
#########Szczegółowe informacje

SZKOŁA Z GIGANTAMI
Nasza szkoła dołączyła do programu “Szkoła z Gigantami” organizowanego przez szkołę @Giganci Programowania.
#########Szczegóły

KONSULTACJE DLA KL. 4-8
Prosimy o zapoznianie się z informacjami.
#########Szczegółowe informacje

WSTRZYMANIE ZAJĘĆ - WAŻNA INFORMACJA
Zajęcia w przedszkolu i w kl. I-III wstrzymane do 30.05.2020 r.
Zajęcia rewalidacyjne i konsultacje dla kl. 8 od 25.05.2020 r. według uzgodnionego harmonogramu.
W związku z wiadomością uzyskaną z UM w Rybniku, który powołuje się na Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż "nie rekomenduje" on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i okolicy, informuję że do 30 maja br. nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci w żłobkach miejskich, przedszkolach oraz zajęcia opiekuńcze dla dzieci z klas I-III . Decyzja o ewentualnym otwarciu placówek od 1 czerwca zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
Jednocześnie informuję, że z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych rozpoczynamy indywidualne zajęcia rewalidacyjne i konsultacje dla uczniów klas 8.


ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KL. 1-3
#########Oświadczenie rodzica
#########Wytyczne GIS, MZ i MEN ważne od 25 maja 2020 r.

PRZEDSZKOLA W RYBNIKU NADAL ZAMKNIĘTE
Mając na uwadze niekorzystną sytuację epidemiologiczną dotyczącą zakażeń SARS-CoV-2 na terenie Rybnika i okolic Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku nie rekomenduje otwarcia żłobków i przedszkoli z dniem 06.05.2020 r.
Biorąc pod uwagę powyższą informację Prezydent Miasta podjął decyzję, że przedszkola i żłobki prowadzone przez Miasto Rybnik nie zostaną otwarte przed 25 maja.
O kolejnych decyzjach będziemy państwa informować na bieżąco.

ZAMKNIĘCIE PLACU ZABAW I BOIKS
Plac zabaw i boiska na terenie SP 5 w Rybniku ze względu na kwarantannę są ZAMKNIĘTE DLA WSZYSTKICH!

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU
Szanowni Państwo,
W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że na podstawie decyzji Premiera RP od 12 marca 2020 r. we wszystkich placówkach oświatowych (szkołach i przedszkolach, żłobkach miejskich) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone do odwołania.

1. Podczas przerwy w zajęciach dydaktycznych dzieci nie powinny opuszczać swojego miejsca zamieszkania!!! Dni tych nie należy traktować jako dni wolnych czy jako dodatkowe ferie.
2. Od 16 marca br. sekretariat czynny w godzinach od 8.00 do 15.00.
3. Informujemy, że do odwołania szkoła, przedszkole, plac zabaw, boiska i teren wokół szkoły są ZAMKNIĘTE. DZIECI POWINNY ZOSTAĆ W DOMU!

OBÓZ WAKACYJNY W MIĘDZYBRODZIU
#########Szczegółowe informacje

ANULOWANIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH
Ze względu na epidemię i przełożenie egzaminów na inny termin oraz zakaz imprez masowych dodatkowe dni wolne zaplanowane na 21-23.04.br. oraz 01.06.br. zostają anulowane.
Dyrektor

WAŻNE PYTANIE DO RODZICÓW
#########Informacja pani pedagog

KONSULTACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW - WAŻNA INFORMACJA
#########Szczegóły

DOSTARCZANIE ZALEGŁYCH PRAC
Ze względu na problemy techniczne, które zgłaszają niektórzy uczniowie (m.in. ograniczenia dostępu do sieci) i zaległości w wysyłanych zadaniach, prosimy o dostarczenie zaległych prac do szkoły na stołówkę w 1 opisanej teczce (imię, nazwisko, klasa) w dniu 11 maja (poniedziałek) br. w godz. 8.00 – 15.00.
Umożliwi to zlikwidowanie braków i potwierdzenie pracy zdalnej uczniów, którzy nie mogą lub nie potrafią wysyłać swoich zadań nauczycielom, co wpływa na oceny.
Dyrekcja i nauczyciele

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA!
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.
Nowe terminy rekrutacji zarówno do przedszkoli jak i do szkół podstawowych zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli.PRZERWA ŚWIĄTECZNA
Od 09 do 14 kwietnia br. trwa wiosenna przerwa świąteczna w szkołach.

ŻYCZENIA MEN
#########Kartka

ZDALNE NAUCZANIE – WYJAŚNIENIA
#########Szczegółowe informacje

PLATFORMA – WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW
#########Szczegółowe informacje

JAK UCZYĆ SIĘ W DOMU?
#########Plakat

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE?
#########Plakat

ZDALNE NAUCZANIE OD 25.03.BR.
#########Informacja dla Rodzicow klas 1-3
#########Informacja dla Rodzicow klas 4-8

WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
ZWIĄZANA ZE ZDALNYM NAUCZANIEM

#########Szczegółowe informacje

TEAMS - INSTRUKCJA DLA UCZNIA: "PIERWSZA WIADOMOŚĆ"
#########Pierwsza wiadomość w aplikacji Teams - komputery
#########Pierwsza wiadomość w aplikacji Teams - urządzenia mobilne

DOBRZE WYKORZYSTAJCIE CZAS WOLNY
Propozycje na okres kwarantanny:
#########Zapoznaj się

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU
Szanowni Państwo,
W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że na podstawie decyzji Premiera RP od jutra tj. 12 marca 2020 r. we wszystkich placówkach oświatowych (szkołach i przedszkolach, żłobkach miejskich) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostają zawieszone do 25 marca br.

1. Jedynie w dniach 12 i 13 marca br. w przedszkolu i szkole zapewniamy zajęcia opiekuńcze dla dzieci, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.
2. Rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy (14 dni) nad dziećmi do lat 8 (wniosek do pobrania na stronie https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy - formularze ZAS-36, Z-15A).
3. Podczas dwutygodniowej przerwy w zajęciach dydaktycznych dzieci nie powinni opuszczać swojego miejsca zamieszkania!!! Dni tych nie należy traktować jako dni wolnych czy jako dodatkowe ferie.
4. Od 16 marca br. sekretariat czynny w godzinach od 8.00 do 15.00.
5. Informujemy, że od 16 – 25 marca br. szkoła, przedszkole, plac zabaw, boiska i teren wokół szkoły są ZAMKNIĘTE. DZIECI POWINNY ZOSTAĆ W DOMU!

KOMUNIKAT - E-DZIENNIK
Informujemy, że w całym Rybniku są problemy z e-dziennikiem - nie można się zalogować. Czekamy na rozwiązanie problemu przez firmę Vulcan.

NABÓR DO SZKÓŁ ZAWIESZONY!
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych wszystkie działania związane z rekrutacją zostają zawieszone.
Prosimy o wstrzymanie się z dostarczaniem dokumentów naborowych do sekretariatów szkół.
Nowe terminy rekrutacyjne zostaną podane do wiadomości po wznowieniu pracy szkół.

PROCEDURA DOT. ALARMU SMOGOWEGO - PRZYPOMNIENIE
#########Procedura

WEŹ UDZIAŁ W GRZE MIEJSKIEJ! - II EDYCJA
Od 4 listopada rusza II edycja Edukacyjnej gry miejskiej w ramach projektu "Z matematyką na ty". Gra potrwa do 30 stycznia 2020 r.
Serdecznie zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w przedsięwzięciu. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
#########Strona gry

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
#########Przejdź do strony KO

DNI OTWARTE - 2 i 9 MARCA
Zapraszamy!
#########Plakat
#########Nabór - ważne terminy
#########Jak zapisać przedszkolaka do pierwszej klasy

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
#########Harmonogram

UWAGA! TERMINY FLUORYZACJI
Klasy 1-3: wtorek - 18.02.2020 r.
Klasy 4-6: poniedziałek - 17.02.2020 r.

ŚWIETLICA
Przypominamy, że świetlica szkolna jest wyłącznie dla dzieci, których rodzice (opiekunowie) oboje pracują. Rodzice podpisując oświadczenie na wniosku zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, są świadomi odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych.

ZEBRANIA W LUTYM
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

II PÓŁROCZE - ZMIANA PLANU
II półrocze rozpoczyna się 3 lutego 2020.
Uwaga! Nastąpiła zmiana planu.

DZIĘKUJEMY RODZICOM ZA NIESPODZIANKĘ!
#########Szczegóły

SZACHY - ZEBRANIE
29.01.2020 r. o godzinie 16.00 w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie dla rodziców uczniów uczęszczających na kółko szachowe. Na zebranie zapraszam również nowych chętnych. Obecność rodziców na zebraniu jest obowiązkowa. Zajęcia szachowe odbędą się w środę 29.01.2020 r. w godzinach 14.15-16.00.
Instruktor szachowyPrzypominamy, że ferie trwają od 13 do 26 stycznia. W czasie ferii świetlica jest nieczynna.
Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się 29 stycznia.
II półrocze rozpoczyna się 3 lutego 2020.
Od 3 lutego br. możliwa jest zmiana planu.

BEZPIECZNE FERIE
#########Plakat

RAZEM NA ŚWIĘTA - PODZIĘKOWANIE
Zobacz w formacie pdfZobacz podziękowanie


PROCEDURA DOT. ALARMU SMOGOWEGO - PRZYPOMNIENIE
#########Procedura

PROŚBA RADY RODZICÓW I DYREKCJI
Rada Rodziców prosi o wpłaty zadeklarowanych kwot na konto Rady Rodziców.
W najbliższym czasie Rada Rodziców chce sfinansować zakup nowych krzeseł do sali komputerowej.
Rada Rodziców& DyrekcjaUWAGA! TERMINY FLUORYZACJI
Klasy 1-3: wtorek - 07.01.2020 r.
Klasy 4-6: czwartek - 10.01.2020 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA
#########Szczegółowe informacje

POMÓŻ ŚW. MIKOŁAJOWI SPRAWIĆ RADOŚĆ POTRZEBUJĄCYM!
Zobacz w formacie pdfSzczegóły akcji charytatywnej

Z MATEMATYKĄ NA TY
Harmonogramy na grudzień
Zobacz w formacie pdfKlasy 1-3
Zobacz w formacie pdfKlasy 4-8


GRUDNIOWE KONSULTACJE
Zobacz w formacie pdfKlasy I-III
Zobacz w formacie pdfKlasy IV-VIII

ŚWIĄTECZNA PACZKA RADOŚCI
Zobacz w formacie pdfSzczegóły akcji

ZEBRANIE RR
Zebranie Rady Rodziców Szkoły odbędzie się 02.12.2019r. o godzinie 1800.

Z MATEMATYKĄ NA TY
Harmonogramy na grudzień
Zobacz w formacie pdfKlasy 1-3
Zobacz w formacie pdfKlasy 4-8


DZIEŃ ŚW. ANDRZEJA I DZIEŃ ŚW. MARCINA
27 listopada w naszej szkole będziemy świętować...
#########Szczegóły

UWAGA! TERMINY FLUORYZACJI
Klasy 1-3: poniedziałek - 25.11.2019 r.
Klasy 4-6: wtorek - 26.11.2019 r.

GRY I ZABAWY
19 listopada nie ma gier i zabaw.

ZAJĘCIA SZACHOWE
Od listopada rozpoczynają się zajęcia szachowe prowadzone przez p. Kazimierza Szydłowskiego. Zapisy na zajęcia odbywają się w świetlicy szkolnej. Spotkanie z rodzicami uczniów, którzy chcą wziąć udział w zajęciach odbędzie się 07.11.2019 r.

ŚWIETLICA
#########Regulamin
#########Wniosek


OBIADY
#########Umowa
#########Deklaracja
#########Regulamin


MONITORING WIZYJNY
Informuję, że od 23 września 2019 r. zostanie uruchomiony monitoring wizyjny.
Kamery rozmieszczone są w budynku:
• na wszystkich korytarzach,
• w kawiarence,
• w stołówce,
• w szatni świetlicowej,
• w szatni głównej.
Monitorowany jest także plac zabaw, teren przed salami gimnastycznymi i część boisk, wjazd do szkoły od ul. Webera i parking.
Procedury monitoringu wizyjnego będzie można znaleźć na stronie internetowej szkoły od 23.09.2019 r.
Dyrektor

BUDŻET OBYWATELSKI
#########Informacje
#########PlakatLIST MEN W ROCZNICĘ POWSTANIA SZARYCH SZEREGÓW
#########Treść listu

UWAGA! TERMINY FLUORYZACJI
Klasy 4-6: wtorek - 15.10.2019 r.
Klasy 1-3: piątek - 18.10.2019 r.DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
Przypominamy, że w naszej szkole 11 i 14 października br. to dni dodatkowo wolne - w tych dniach nie ma lekcji, ale zapewniamy uczniom opiekę w świetlicy; działa również stołówka szkolna.

ZEBRANIA I KONSULTACJE W PAŹDZIERNIKU
- 07.10.2019 r. godz. 17.00 – klasy VI – VIII
- 08.10.2019 r. godz. 17.00 – klasy III - V
- 09.10.2019 r. godz. 17.00 – klasy I – II i przedszkole
Zebrania rozpoczną się od spotkania ogólnego (mała sala gimnastyczna) na temat bezpieczeństwa dzieci i odpowiedzialności prawnej rodziców.
Od godz. 18.00 do 19 odbywają się konsultacje:
- 07.10.br. wszyscy nauczyciele uczący w kl. 4-8 oprócz wychowawców kl. 4 i 5,
- 08.10.br. wychowawcy kl. 4 i 5.
Zainteresowani rodzice proszeni są o wcześniejsze umówienie się z nauczycielami.


#########Szczegóły
#########Pierwsze efekty akcji
#########Akcja trwa do 04.10.2019r.


UBEZPIECZENIE
Szanowni Państwo,
przypominamy o ubezpieczeniu dzieci na nowy rok szkolny przed 01 września 2019 r.
Jeśli taka jest Państwa wola – mogą Państwo kontynuować lub wybrać dowolnego ubezpieczyciela.
W szkole dostępne są ulotki z różnymi propozycjami, ale szkoła nie ubezpiecza dzieci i nie pośredniczy w ubezpieczeniu.
Dyrekcja

Z MATEMATYKĄ NA TY
Od 09 września br. rozpoczynamy zajęcia w ramach projektu unijnego "Z matematyką na TY". Sprawdź harmonogram i skorzystaj z dodatkowych zajęć w szkole!
Zobacz w formacie pdfKlasy 1-3
Zobacz w formacie pdfKlasy 4-8

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020
#########Szczegóły

KONKURS NA RYBNICKĄ RYBĘ - DZIEŃ HERBU
Zobacz w formacie pdfPlakat
Zobacz w formacie pdfRegulamin

WYJAZD NA UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
18 września br. (środa) klasy 7 i 8 wyjeżdżają na Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach projektu unijnego „Z matematyką na TY”
Tematyka wykładów:
1. „Osobliwości świata fizyki” – wykłady z pokazami ciekawych eksperymentów
1) „Pod napięciem”
2) „Ogień – wróg czy przyjaciel?”
2. „Biorobotyka” - prezentacja działania robota chirurgicznego, zastosowanie polimerów w medycynie oraz konstruowanie egzoszkieletu, implantów czy protez z wykorzystaniem techniki druku 3D.
Zbiórka uczniów w szkole o godz. 6.55; powrót ok. 14.30/15.00
Obecność obowiązkowa!

ZEBRANIE RR
Zebranie zdawczo-odbiorcze Rady Rodziców Szkoły połączone z wyborami do nowej Rady odbędzie się odbędzie się 16 września 2019r. o godzinie 1800
Przewodniczący Rady Rodziców
Katarzyna Uracz – Krzyżanowska

16 WRZEŚNIA SZALONY DZIEŃ - DZIEŃ KROPKI

EXTREMALNY PIKNIK RODZINNY
Rada Dzielnicy zaprasza 7 września
#########PlakatNOWY ROK SZKOLNY
2 września 2019 r. rozpoczynamy NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020

WAŻNE INFORMACJE:

*** PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA ***
• 2 września uczniowie klas 4-8 otrzymają ćwiczenia od swojego wychowawcy. Ponadto uczniom klas siódmych i ósmych zostaną wypożyczone podręczniki.
• 3 września podręczniki otrzymają uczniowie klas 4-6.
• Uczniowie klas 1-3 otrzymają podręczniki od swoich wychowawców.
W związku z tym prosimy, aby każdy uczeń przyniósł torbę/reklamówkę na wspomniane wyżej materiały.

*** KLASY I ***
- 29.08.br. godz. 17.00 spotkanie rodziców z wychowawcą;
- Wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła;
#########Wyprawka pierwszoklasisty

*** UBEZPIECZENIE ***
Szanowni Państwo,
przypominamy o ubezpieczeniu dzieci na nowy rok szkolny przed 01 września 2019 r.
Jeśli taka jest Państwa wola – mogą Państwo kontynuować lub wybrać dowolnego ubezpieczyciela.
W szkole dostępne są ulotki z różnymi propozycjami, ale szkoła nie ubezpiecza dzieci i nie pośredniczy w ubezpieczeniu.
Dyrekcja

*** ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO ***
- godz. 8.00 Msza św. w bazylice,
- godz. 9.00 boisko szkolne, później spotkanie z wychowawcą w klasach;

*** ŚWIETLICA***
#########Regulamin
#########Wniosek


*** OBIADY ***
#########Umowa
#########Deklaracja
#########Regulamin
PRZYSZŁOROCZNE KLASY I
#########Ważne informacje
#########Wyprawka pierwszoklasisty

WAŻNA INFORMACJA RADY RODZICÓW
Informacja dotycząca wpłat na RR.
#########Szczegóły

PROJEKT UNIJNY W ROKU 2018/2019
Projekt unijny realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2018/19: "Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych"
ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!
Szczegóły u wychowawców i nauczycieli
#########Regulamin
#########Rodzaje zajęć w projekcie
Informacje dostępne na stronie internetowej:
#########Przejdź do strony

NABÓR DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Przypominamy, że 13 maja rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.
#########Ulotka
#########Strona naborowa

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA
#########Szczegóły

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLAS VIII I ICH RODZICÓW
#########Prezentacja - Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
#########Prezentacja - Poradnik dla kandydata
#########Film informacyjny CKE
#########Informacje MEN o rekrutacji
#########Informacje KO o rekrutacji
#########Spotkanie z rodzicami
#########Prezentacja MEN

UWAGA ABSOLWENCI – WAŻNE!
Przypominamy, że zgodnie z zasadami rekrutacji, każdy kandydat do szkoły ponadpodstawowej powinien wpisać w systemie naborowym swoje oceny, osiągnięcia i wyniki egzaminu zewnętrznego.
Następnie do szkoły pierwszego wyboru należy dostarczyć kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
Mam nadzieję, że 19 czerwca br. absolwenci naszej szkoły uporają się z tym zadaniem.
Dyrektor

NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Zobacz w formacie pdfPrzejdź do rekrutacji

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19
#########Szczegóły

KARTY ZDROWIA UCZNIA
Rodzice uczniów klas ósmych zobowiązani są do odbioru Kart zdrowia ucznia w dniach:
- 17.06.19 (na akademii),
- 18.06.19 od godz. 9.00 do 14.00 (w gabinecie higienistki szkolnej),
- 19.06.19 od godz. 9.00 do 12.00 (w gabinecie higienistki szkolnej).

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
CKE informuje, że uczniowie kl. 8 będą mogli sprawdzić, jakie wyniki osiągnęli na egzaminie z poszczególnych przedmiotów na stronie internetowej: wyniki.edu.pl
Wyniki będą udostępnione 14 czerwca br. (piątek) od godz. 10.00
Logowanie na stronie wyniki.edu.pl odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły 13 czerwca br. (czwartek).
Dyrekcja

PRACA BIBLIOTEKI W CZERWCU 2019
- Do 7 czerwca należy oddać wypożyczone książki.
- Od 1 do 17 czerwca nie wypożyczamy książek.
- Książki na wakacje można wypożyczać 18 i 19 czerwca.
- Od 11 do 15 czerwca uczniowie oddają podręczniki wg harmonogramu.

ZWROT PODRĘCZNIKÓW
#########Szczegóły

PRZYPOMNIENIE PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA
Zobacz w formacie pdfPocedury bezpieczeństwa
Zobacz w formacie pdfInstytucje do których można zgłosić się o wsparcie

OBÓZ W MIĘDZYBRODZIU
#########Szczegóły

WSZAWICA
Prosimy sprawdzić dzieciom głowy, ponieważ mamy doniesienia, że znowu pojawił się problem wszy wśród dzieci naszej szkoły.

TERMINY REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
#########Szczegóły

DNI OTWARTE W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
#########Dzień otwarty w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku zostanie zorganizowany we wtorek 21 maja w godzinach 12:30-15:30.
#########IV LO
#########Zespół Szkół w Rybniku, ZDZ w Katowicach
#########Akademickie Liceum Ogólnokształcące - ulotka 1
#########Akademickie Liceum Ogólnokształcące - ulotka 2
#########ZSM-E
#########ZST
#########II LO
#########ZST - klasy Mistrzostwa Sportowego
#########Zespół Szkół nr 6
#########ZSE-UAKCJE CHARYTATYWNE
Katecheci zapraszają do udziału w akcjach. Szczegóły na plakatach.
#########Każdy znaczek wspiera misje
#########Klucz do nieba
#########Komórka na misje
#########W zdrowym ciele
#########Znaki wiary

WYCIECZKI DYDAKTYCZNO-TURYSTYCZNE
#########Szczegóły

SZACHY W MAJU
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczestników zajęć szachowych z czwartku i piątku na dodatkowe zajęcia w trzy najbliższe środy 15, 22, 29 maja w godzinach od 14.15 do 16.00. Są to dodatkowe zajęcia za te, które wypadły w kwietniu.

KONSULTACJE W MAJU
Zobacz w formacie pdfKonsultacje

ZEBRANIE Z RODZICAMI
29 maja br. o godz. 17.30 na małej sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie z rodzicami, podczas którego przypomnimy procedury bezpieczeństwa obowiązujące w naszej szkole oraz osoby i instytucje, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.
Informacje, o których mowa powyżej (procedury i wykaz instytucji) znajdują się na naszej stronie internetowej.
Dyrekcja

GRY I ZABAWY
15 i 22 maja gry i zabawy zostają odwołane.

FLUORYZACJA
13.05.2019 poniedziałek kl. 5c, 5d, 6a
14.05.2019 wtorek klasy 1-3
15.05.2019 środa 4a, 4b, 4c
16.05.2019 czwartek 4d, 4e, 5a, 5b, 6b, 6c

DZIEŃ OTWARTY WORD
#########Szczegóły

WAŻNA INFORMACJA
Nowy bezpośredni numer telefonu do higienistki szkolnej: 512 927 884

STRAJK ZAWIESZONY od 27.04.2019 r.
Ponieważ akcja strajkowa zostaje zawieszona, więc od 6 maja br. zajęcia w szkole odbywać się będą zgodnie z planem.
29, 30.04.2019 r. oraz 02.05.2019 r. zaplanowane były w szkole jako dodatkowe dni wolne i takimi pozostają; w tych dniach świetlica szkolna pełni dyżur i zapewnia uczniom opiekę.
Od 29.04.2019 r. zajęcia w przedszkolu odbywają się zgodnie z planem.
Dyrekcja

AKCJA STRAJKOWA NIE ZOSTAŁA ODWOŁANA!

STRAJK - WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
INFORMACJE O SYTUACJI W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

W naszej szkole i przedszkolu nadal trwa akcja strajkowa.
Do odwołania – tak jak dotychczas – zapewniamy dzieciom przedszkolnym i szkolnym wyłącznie opiekę.
Dyrekcja

PISMO MEN W SPRAWIE STRAJKU
Zobacz w formacie pdfPismo

OBIADY W DNIACH STRAJKU!
Kuchnia prosi o informację, jeśli uczniowie będą korzystać z obiadów w dniach strajku.STRAJK - WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
INFORMACJE O SYTUACJI W SZKOLE I PRZEDSZKOLU
W DNIACH 18, 19 I 23 KWIETNIA 2019 R.

Jesteśmy po egzaminach ósmoklasisty, choć nadal w naszej szkole i przedszkolu trwa akcja strajkowa.
W dniach 18, 19 i 23 kwietnia br. – tak jak dotychczas – zapewniamy dzieciom przedszkolnym i szkolnym wyłącznie opiekę.
Dyrekcja

STRAJK
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,
Akcja strajkowa nie została odwołana, lekcje nadal się nie odbywają, a ze względu na oddelegowanie nauczycieli niestrajkujących do prac w komisjach nadzorujących egzamin gimnazjalny jesteśmy w stanie zapewnić opiekę jedynie przedszkolakom i najbardziej potrzebującym uczniom szkoły.
Dobrą wiadomością dla uczniów i rodziców jest ta, że egzamin ósmoklasisty w naszej szkole odbędzie się zgodnie z harmonogramem.
Uczniów prosimy o przypomnienie sobie procedur i obecność w szkole 15.04.br. o godz. 8.00

Przypominam, że dni od 15 do 17 kwietnia 2019 r. – ze względu na egzamin - są dodatkowymi dniami wolnymi w naszej szkole dla pozostałych uczniów.STRAJK
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Dzień dobry,
10 kwietnia br. rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne, na które oddelegowani są niestrajkujący nauczyciele naszej szkoły, dlatego informuję, że o ile jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dzieciom przedszkolnym, to do zapewnienia opieki dzieciom szkolnym pozostaje zaledwie 3 nauczycieli, dlatego informuję, że szkoła jest w stanie zapewnić wyłącznie opiekę najbardziej potrzebującym tego uczniom.
Jeśli strajk nie zostanie odwołany, lekcje się nie odbędą.
Egzaminy gimnazjalne odbywają się 10 – 12 kwietnia 2019 r.
W kolejnych dniach 15- 17 kwietnia 2019 r. mają się odbyć egzaminy ósmoklasisty; w naszej szkole są to zaplanowane we wrześniu 2018 r. dodatkowe dni wolne dla pozostałych uczniów.

STRAJK
WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Dzień dobry,
Informuję, że jeszcze dziś możemy zaopiekować się uczniami, którzy tego najbardziej potrzebują (nie mają zapewnionej opieki w domu).
Jutro, tj. 9 kwietnia br. szkoła również jest w stanie zapewnić wyłącznie opiekę najbardziej potrzebującym tego uczniom.
Jeśli strajk nie zostanie odwołany, lekcje się nie odbędą.
Ponieważ niestrajkujący nauczyciele będą powołani do komisji egzaminacyjnych w dniach 10-12 kwietnia br. , może się okazać, że już od środy nie jesteśmy w stanie zapewnić uczniom nawet opieki.
Rodzice wszystkich przedszkolaków mają jutro zapewnioną opiekę w naszym przedszkolu.

STRAJK
WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,
w świetle wiadomości, które docierają do nas za pomocą mediów, z uwagi na brak porozumienia związków zawodowych ze stroną rządową, możliwość strajku w dniu 8 kwietnia br. jest coraz bardziej realna. W tej sytuacji informuję, że nie jestem w stanie zapewnić Państwa dzieciom „zwykłego” toku funkcjonowania placówki i bezpiecznego pobytu w przedszkolu i szkole, świetlicy, boiskach i palcu zabaw.
O wszelkich zmianach pod tym względem będę Państwa informować poprzez stronę internetową oraz e-dziennik.
Wypełniając polecenie służbowe nałożone przez Śląskiego Kuratora Oświaty, zamieszczam na stronie internetowej pismo MEN skierowane do rodziców. Z poważaniem,
Jolanta Rocznik
Dyrektor

OGŁOSZENIE BIBLIOTEKI
Od 15 kwietnia do odwołania biblioteka szkolna będzie nieczynna w związku z koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji. Zapraszamy wszystkich uczniów do wypożyczania jak największej ilości książek i lektur do 12 kwietnia.

KARTKI WIELKANOCNE
Katecheci zapraszają do tworzenia kartek wielkanocnych dla osób w potrzebie.
#########Kartki wielkanocne

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W MARCU I KWIETNIU BR.
Zapraszamy do zapisów na zajęcia!
#########Szczegóły

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW
#########Szczegóły

KONSULTACJE I WYWIADÓWKI W KWIETNIU
Zobacz w formacie pdfKonsultacje
Zobacz w formacie pdfWywiadówki

FLUORYZACJA
Klasy 1-3 - środa - 3 kwietnia
Klasy 4-6 - czwartek - 4 kwietnia

DZIEŃ OTWARTY W SP5
Zapraszamy!
#########Szczegóły

SZACHY!!!
Dnia 29.03.2019 roku o godzinie 16.00 na jadalni odbędzie się zebranie Pana Kazimierza Szydłowskiego z rodzicami szachistów. Serdecznie zapraszamy:)

ZIELONO MI, CZYLI…
Dzień Św. Patryka w naszej szkole!
#########Szczegóły

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019
#########Szczegóły

KONSULTACJE W MARCU
Zapraszamy na konsultacje, które odbędą się 13.03.br w godz. 17.00 – 18.00.
Zainteresowanych rozmową z wybranym nauczycielem prosimy o informację za pomocą e-dziennika na adres nauczyciela, z którym chcą się Państwo spotkać. Może uda się w ten sposób uniknąć kolejek.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
W związku z sygnałami rodziców o występującej u dzieci wszawicy, prosimy o systematyczną profilaktyczną kontrolę czystości włosów swoich dzieci. Dziękujemy.


GRY I ZABAWY
Gry i zabawy w dniu 13 marca są odwołane.

FLUORYZACJA
Klasy 1-3 - czwartek - 28 lutego
Klasy 4-6 - środa - 27 lutego

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
Zapraszamy do zapisów na zajęcia w styczniu i lutym!
#########Szczegóły


NABÓR – POMOC ADMINISTRACYJNA
#########Szczegóły

GRY I ZABAWY
6 lutego 2019r. Gry i zabawy są odwołane.

DYSKOTEKA
#########Szczegóły

STYCZNIOWE WYWIADÓWKI I KONSULTACJE
Zapraszamy na styczniowe spotkania.
#########Konsultacje
#########Wywiadówki

KÓŁKO SZACHOWE
W czwartek 17 stycznia zapraszamy na pierwsze w tym roku kalendarzowym kółko szachowe o stałej godzinie 14.25.
Po zajęciach o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie rodziców z instruktorem p. Kazimierzem Szydłowskim.

FLUORYZACJA
Klasy 1-3 - poniedziałek - 14 stycznia
Klasy 4-6 - wtorek - 15 styczniaDNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
#########Szczegóły

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA SENIORA
#########Szczegóły

GRUDNIOWE KONSULTACJE
#########Szczegóły

POMÓŻ ŚW. MIKOŁAJOWI SPRAWIĆ RADOŚĆ POTRZEBUJĄCYM!
#########Szczegóły

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA SENIORA
#########Szczegóły

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
#########Szczegóły

WAŻNA INFORMACJA RADY RODZICÓW
Informacja dotycząca wpłat na RR.
#########Szczegóły

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LISTOPADZIE I GRUDNIU
#########Szczegóły


ŚWIĄTECZNA PACZKA DLA SENIORA
Zapraszamy do przyłączenia się do akcji.
#########Szczegóły

ZMIANA TERMINU FLUORYZACJI
Termin fluoryzacji w klasach I-III oraz Vc został przeniesiony na 03.12.2018r. z powodu dużej absencji wśród dzieci.

LISTOPADOWE KONSULTACJE
#########Szczegóły

PRACA DLA NAUCZYCIELA J. ANGIELSKIEGO
Poszukujemy nauczyciela języka angielskiego.
Informacje w sekretariacie.

UCZCIMY ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI M.IN. STROJEM GALOWYM I KOTYLIONAMI!
Jak uczcimy Święto Niepodległości?
#########Szczegóły


OGŁOSZENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
5 listopada (poniedziałek) szalony dzień DZIEŃ POSTACI Z BAJEK. Przebieramy się za ulubioną postać.
8 listopada (czwartek) kolejny szalony dzień DZIEŃ BIAŁO-CZERWONY. Mile widziane stroje w tych kolorach.
W ciągu tygodnia od 31.10 – 06.11.2018r. W łączniku umieszczone będą plansze z grą. Odpowiedzi na podpisanych kartkach wrzucajcie do skrzynki marzeń umieszczonej obok plansz.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
#########Szczegóły


2 LISTOPADA - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
#########Szczegóły


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
Zapraszamy do zapisów!
#########Szczegóły


FLUORYZACJA
Klasy 1-3 - wtorek - 16 października
Klasy 4-6 - środa - 17 października

PAŹDZIERNIKOWE ZEBRANIA I KONSULTACJE
#########Zebrania
#########Konsultacje

WYCIECZKA KL. 4 DO RUD
#########Szczegóły

INFORMACJA PANI HIGIENISTKI
Telefon w gabinecie higienistki jest nieczynny. Prosimy dzwonić do sekretariatu.

GODZINY PRACY ŚWIETLICY OD 10 WRZEŚNIA
#########Szczegóły

WAŻNE! UBEZPIECZENIE DZIECI OD NNW
Przypominamy, że szkoła i przedszkole nie ubezpieczają dzieci od NNW. Ubezpieczenie i wybór firmy ubezpieczeniowej należy wyłącznie do rodziców, dlatego przypominamy, że jeśli ubezpieczyli Państwo swoje dzieci, to polisa wygasa 31 sierpnia br.
Na prośbę Rady Rodziców informujemy o możliwości ubezpieczenia dzieci w AXA. Materiały i pomoc dostępne są na stronie internetowej w zakładce Rady Rodziców - "Informacje Zarządu".
Dyrekcja

PODRĘCZNIKI DO RELIGII 2018/2019
#########Szczegóły

WYCIECZKA KL. 7 I 8 NA UŚ
#########Szczegóły


#########Szczegóły

NOWY NUMER KONTA RADY RODZICÓW
Nowy numer konta Rady Rodziców dla wpłacających do banku:
PKO Bank Polski 87 1020 2472 0000 6702 0538 3346
Stary numer konta Rady Rodziców dla wpłacających do banku działa tylko do końca sierpnia 2018.

UBEZPIECZENIE 2017/18
Zobacz w formacie pdfInformacje ogólne
Zobacz w formacie pdfOferta ubezpieczenia NNW Szkolnego na rok 2017/2018
Zobacz w formacie pdfWarunki ubezpieczenia
Zobacz w formacie pdfTabela uszczerbków
Zobacz w formacie pdfZgłoszenie zdarzenia - wniosek


GŁOSOWANIE NA PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA RYBNIKA NA 2019R.
##########czystepowietrze - plakat
##########czystepowietrze - informacje

ZEBRANIE W ZWIĄZKU Z FESTYNEM
Spotkanie organizacyjne rodziców przed festynem odbędzie się 24 września 2018r. (poniedziałek) o godz. 18:00.
Katarzyna Uracz-Krzyżanowska - przewodnicząca RR

STYPENDIUM SZKOLNE
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że wnioski o stypendium szkolne dla uczniów, których dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 514,00 zł (od 01.10.2018 r. – 528,00 zł) można składać u pedagoga szkolnego do dnia 12.09.2018 r. Formularze wniosków do odebrania u pedagoga szkolnego.

KÓŁKO SZACHOWE
#########Szczegóły

ZEBRANIE RR
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodziców odbędzie się 17 września 2018 r. o godz. 17.00

ZEBRANIA RODZICÓW
#########Szczegóły

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY
#########Szczegóły

KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ.
Od 3 września rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani wypełnić umowę, która szczegółowo reguluje zasady korzystania z obiadów oraz deklarację do umowy. Umowy i deklaracje należy wypisać w sekretariacie szkoły (potrzebny jest dowód osobisty). Prosimy samodzielnie nie drukować umów i deklaracji.

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA
#########Szczegóły

LIST MEN DO RODZICÓW I OPIEKUNÓW
#########Szczegóły

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA 2018 R.
godz. 8.00 Msza św. w bazylice,
godz. 9.00 rozpoczęcie w szkole - spotykamy się na boisku szkolnym.
Jeśli będzie padał deszcz, to spotkania odbędą się na salach gimnastycznych:
klasy 1-3 mała sala gimnastyczna, klasy 4-8 duża sala gimnastyczna.

UWAGA SZÓSTOKLASIŚCI!
W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego (poniedziałek 3 września br.) uczniowie klas VI (po spotkaniu z wychowawcą) udają się do biblioteki szkolnej w celu wypożyczenia podręczników. Warto zabrać reklamówkę lub torbę. Prosimy o dostosowanie się do podanego terminu.LIST Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO
#########Przeczytaj

PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU
######### Poradnik MEN

PROGRAM "DOBRY START"
######### Ulotka1
######### Ulotka2

REGULAMIN PRZYDZIAŁU UCZNIÓW DO KLAS IV
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

REGULAMIN PRZYDZIAŁU UCZNIÓW DO KLAS I
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

UWAGA RODZICE
Polecamy publikację: "Moje dziecko w przedszkolu i szkole". Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Egzemplarz dostępny jest również w bibliotece szkolnej.
Zobacz w formacie pdfZapoznaj się z publikacją - plik w formacie pdf


FESTYN POŻEGNANIE LATA
Wprawdzie lato dopiero nadchodzi, ale wraz z Radą Rodziców już teraz planujemy wrześniowy festyn.
######### Szczegóły

NOWY PROJEKT UNIJNY W NASZEJ SZKOLE
Nowy projekt unijny w naszej szkole: "Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych"
Informacje dostępne na stronie internetowej:
https://edukacja.rybnik.eu/2-uncategorised/2090-z-matematyka-na-ty-edukacja-matematyczno-przyrodnicza-fundamentem-rozwoju-rybnickich-szkol-podstawowych

INFORMACJA RR
Na zebrania Rady Rodziców zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców. Szczegółowe informacje o terminach zebrań dostępne są w zakładce Informacje zarządu

LIST MEN
Zobacz w formacie pdfList MEN do rodziców i opiekunów uczniów klas VII
i II kl. gimnazjum


PODARUJ LEKTURĘ
Zobacz w formacie pdfProśba biblioteki szkolnej

KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
Informujemy, że w nowym roku szkolnym zmieniają się zasady korzystania ze stołówki szkolnej.
1. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani wypełnić umowę, która szczegółowo reguluje zasady korzystania z obiadów oraz deklarację do umowy. Umowy i deklaracje należy wypisać w sekretariacie szkoły (potrzebny jest Pesel). Prosimy samodzielnie nie drukować umów i deklaracji.
2. Od 4 września br. obowiązuje nowa cena za obiady - 5,00 zł.
Zobacz w formacie pdfUmowa w formacie pdf
Zobacz w formacie pdfDeklaracja w formacie pdf
Zobacz w formacie pdfZarządzenie w formacie pdf

GODZINY PRACY SEKRETARIATU
Sekretariat szkoły czynny od 7.00 do 15.00.

ZWROT PODRĘCZNIKÓW
Od 13 czerwca rozpoczyna się oddawanie podręczników według podanego harmonogramu.
######### Szczegóły

TWINPIGS COUNTRY FESTIVAL
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

CHOROBA MENINGOKOKOWA
Zobacz w formacie pdfCo to jest?
Zobacz w formacie pdfZapobieganie

WSZAWICA TO NIE WSTYD - PORADNIK
Zobacz w formacie pdfPoradnik

NIE DAJ SIĘ GRYPIE!
Zobacz w formacie pdfPrezentacja

ŻÓŁTACZKA - CHOROBA BRUDNYCH RĄK
Plakat

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W NASZEJ SZKOLE
* 21 czerwca br. (czwartek) o godz. 9.00 Msza św. w bazylice (uczniowie wychodzą i wracają pod opieką nauczycieli; po powrocie odbywają się lekcje według planu każdej klasy).

* 22 czerwca o godz. 8.00 zakończenie dla klas 1-3
* 22 czerwca o godz. 9.00 zakończenie dla klas 4-7

Przypominamy, że 22 czerwca br. uczniów obowiązuje strój galowy, który wyklucza m. in. krótkie spodenki!
1 CZERWCA - DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W tym dniu szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze. Świetlica jest czynna od 6.30 - 17.00.

POMÓŻ DZIECIOM Z RAFAI
#########Plakat
Wymienione rzeczy można przenisić do o. Metodego. Akcja trwa do końca maja.

OBÓZ WAKACYJNY W MIĘDZYBRODZIU ŻYWIECKIM
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

FLUORYZACJA
Klasy 1-3 - czwartek - 17 maja
Klasy 4-6 - wtorek - 22 maja

KARTA ROWEROWA
######### Szczegóły

MAJOWE KONSULTACJE
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

KWIETNIOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

DZIEŃ PROMOCJI SPORTU
Zobacz w formacie pdfSzczegóły - plakat1
Zobacz w formacie pdfSzczegóły - plakat2

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Zobacz w formacie pdfZarządzenie i harmonogram
Zobacz w formacie pdfNajważniejsze informacje
Strona naborowarybnik.elemento.pl

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
Zobacz w formacie pdfZarządzenie i harmonogram

FLUORYZACJA
Klasy 4-6 - wtorek - 10 kwietnia
Klasy 1-3 - środa - 11 kwietnia
WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
######### Szczegóły, regulaminy

UWAGA SZACHIŚCI!
Treningi szachowe wznawiamy 5 kwietnia (w czwartek). Również w czwartek 5 kwietnia o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie rodziców szachistów. Obecność obowiązkowa.ŻYCZENIA UCZNIÓW SP5
Szczegóły

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

DZIEŃ OTWARTY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

MARCOWE KONSULTACJE
Zobacz w formacie pdfSzczegółyBĄDŹ BEZPIECZNA
Zobacz w formacie pdfZaproszenie na seminarium dla kobiet

FLUORYZACJA
Klasy 1-3 - wtorek - 27 lutego
Klasy 4-6 - środa - 28 lutego

ZMIANY W PLANIE LEKCJI
NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

0d 5.02.2018r. obowiązuje nowy plan lekcji na II półrocze. Prosimy uczniów i rodziców o zapoznanie się ze zmianami w planie.

BIBLIOTEKA SZKOLNA ON-LINE
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

INFORMACJA RADY RODZICÓW
Rada Rodziców prosi o dokonywanie zadeklarowanych i innych wpłat na konto Rady. W tym roku szkolnym Rada Rodziców chciałaby dofinansować m.in. zakup sprzętu do pracowni komputerowej lub pracowni językowej.

FERIE
Zobacz w formacie pdfPoradnik bezpiecznego wypoczynku
Zobacz w formacie pdfList Rzecznika Praw Dziecka
Zobacz w formacie pdfBezpieczeństwo podczas ferii 2018 - zasady
Zobacz w formacie pdfInformacje ze strony Kuratorium

BIBLIOTEKA SZKOLNA ON-LINE
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

KLASA SPORTOWA
Na grudniowych i styczniowych zebraniach klas III zostanie poruszony temat klasy sportowej. Na pytania będą odpowiadać nauczyciele wf.

FLUORYZACJA
16 stycznia - wtorek - klasy I-III
17 stycznia - środa - klasy IV-VI

PROBLEMY Z DZIAŁANIEM E-DZIENNIKA
W związku z aktualizacją dziennika przez firmę Vulcan mogą się pojawiać problemy z działaniem aplikacji. Prosimy o cierpliwość.

OBWODY SZKOLNE - INFORMACJA DLA RODZICÓW
Przedstawiamy Państwu nowe obwody szkolne, obowiązujące od września 2017 r. Na prośbę Wydziału Edukacji w Rybniku czekamy na Państwa uwagi w sekretariacie szkoły do 10 grudnia 2017 r.
Zobacz w formacie pdfNowe obwody

UWAGA SZACHIŚCI!
Zebranie rodziców uczniów uczęszczających na zajęcia szachowe odbędzie się w czwartek 04.01.2018r. o godzinie 16:00 w stołówce szkolnej. W tym dniu także rozpoczynają się po Świętach zajęcie szachowe.ŻYCZENIA "NA WESOŁO"
Zobacz i uśmiechnij się :)

ŻYCZENIA UCZNIÓW SP5
Szczegóły

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
Zobacz w formacie pdfSzczegółyKONSULTACJE W GRUDNIU
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

POMÓŻ ŚW. MIKOŁAJOWI
SPRAWIĆ RADOŚĆ POTRZEBUJĄCYM!

Zobacz w formacie pdfSzczegóły

GWIAZDKA DLA ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

FLUORYZACJA
klasy I-III poniedziałek 4.12.2017 r.
klasy IV-VI wtorek 5.12.2017 r.

NOWE SZKOŁY PODSTAWOWE I OBWODY SZKOLNE
W RYBNIKU

######### Szczegóły

KONSULTACJE W LISTOPADZIE
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

RUSZAJĄ SZKOLNE ETAPY WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
Przypominamy, że już w poniedziałek 06.11.br. odbędzie się ​Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego, następnie Matematyka - 08.11.br, Język Angielski - 10.11.br, Historia - 14.11.br, Język Niemiecki - 16.11.br. Wszystkie konkursy rozpoczynają się punktualnie o godz. 9.00 w sali nr 48.
Regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej szkoły od września br.

DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/18
Zobacz w formacie pdfZarządzenie

STYPENDIUM SZKOLNE 2017/18
Zobacz w formacie pdfInformacje

ZAJĘCIA Z ETYKI
Informujemy, że zajęcia z etyki dla uczniów rybnickich szkół podstawowych rozpoczną się w naszej szkole od 3 października br. i odbywać się będą we wtorki o godz. 15.30.

PROGRAM WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
Informujemy, że program zajęć Wychowanie do życia w rodzinie dostępny jest na naszej stronie internetowej: w zakładce "Prawo szkolne”.

Zobacz w formacie pdf

SKŁADKA RR
Informacje na temat kwoty dobrowolnej składki na działalność Rady Rodziców Szkoły.
######### Szczegóły

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBIOTEK SZKOLNYCH
Zobacz w formacie pdfPlakat - szczegóły

NOWA RADA RODZICÓW
18 września 2017 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców szkoły.
######### Szczegóły

FLUORYZACJA
klasy 4-6 wtorek 24.10.2017 r.
klasy 1-3 środa 25.10.2017 r.

PAŹDZIERNIKOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI
######### Szczegóły

ZAJĘCIA SZACHOWE
Spotkanie informacyjne w sprawie szachów odbędzie się 20.09.2017 o godzinie 16:00 w stołówce szkolnej.

WRZEŚNIOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI
######### Szczegóły

KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
Informujemy, że w nowym roku szkolnym zmieniają się zasady korzystania ze stołówki szkolnej.
1. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani wypełnić umowę, która szczegółowo reguluje zasady korzystania z obiadów oraz deklarację do umowy. Umowy i deklaracje należy wypisać w sekretariacie szkoły (potrzebny jest Pesel). Prosimy samodzielnie nie drukować umów i deklaracji.
Jeśli chcą Państwo, aby dziecko korzystało ze stołówki od 4 września, to umowa i deklaracja muszą zostać podpisane do 31 sierpnia br.
2. Od 4 września br. obowiązuje nowa cena za obiady - 5,00 zł.
Zobacz w formacie pdfUmowa w formacie pdf
Zobacz w formacie pdfDeklaracja w formacie pdf
Zobacz w formacie pdfZarządzenie w formacie pdf

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - DO 31 SIERPNIA BR.
Prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w sekretariacie. Aby zapewnić opiekę Państwa dzieciom w świetlicy, musimy przed rozpoczęciem roku szkolnego wiedzieć, ile dzieci i w jakich godzinach będzie korzystało z tej opieki.
Nie będziemy mogli przyjąć w danym dniu dzieci, które wcześniej nie zostały zapisane, jeśli grupa przekroczy dopuszczalną ilość, dlatego bardzo prosimy o dotrzymanie terminu zapisu.
Zobacz w formacie pdfWniosek w formacie pdf
Wniosek w formacie doc

WYCIECZKA KLAS SIÓDMYCH NA UŚ W KATOWICACH
######### Szczegóły

2016/2017

LIST MEN NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Zobacz w formacie pdfTreść listu

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18
4 września br.
godz. 8.00 Msza św. w bazylice,
godz. 9.00 spotkanie wszystkich uczniów i nauczycieli na boisku szkolnym (w razie niepogody na dużej sali gimnastycznej), później przejście z wychowawcami do sal lekcyjnych i pierwsza lekcja wychowawcza.

ZEBRANIE RODZICÓW KLAS I
28 sierpnia br. o godz. 17.00 na małej sali gimnastycznej.

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW
PRZYSZŁOROCZNYCH KLAS I

######### Szczegółowe informacje
Zobacz w formacie pdfZarządzenie Dyrektora
Zobacz w formacie pdfRegulamin przydizału uczniów do klas

BEZPIECZNE WAKACJE
#########List Śląskiego Kuratora Oświaty
#########Poradnik bezpiecznego wypoczynku

PODZIĘKOWANIE
#########

PRZYSZŁOROCZNE KLASY IV
Informujemy, że do 23.06. trwa nabór do klasy IV sportowej o profilu lekka atletyka. Klasa musi liczyć minimum 20 uczniów.
O kryteriach podziału uczniów przyszłorocznych klas IV (z 5 klas trzecich tworzymy 4 klasy czwarte) zdecyduje komisja złożona z wychowawców obecnych klas III i szkolnego pedagoga.
Listy przyszłorocznych klas IV zostaną wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń 27 czerwca br. (wtorek) o godz. 10.00.

Dyrekcja

CO TO JEST SMOG?
######### Zapoznaj się z prezentacją RAS

NOWY ADRES STRONY INTERNETOWEJ
Nowy adres strony interetowej szkoły to: www.sp5.miastorybnik.pl.
Stary adres będzie funkcjonował na zasadzie przekierowania na nowy adres do czerwca 2017r.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
- Msza św. na zakończenie roku szkolnego - 22.06.br. godz. 16.15
- Zakończenie roku szkolnego - 23.06.br. godz. 9.00 w klasach

BIBLIOTEKA ZAPRASZA
#########

CZERWCOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI
######### Szczegóły

OSTATNIE PORZĄDKI PRZED WAKACJAMI...
...czyli zwróć książki!
Szczegóły


BUDŻET OBYWATELSKI
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

INFORMACJA PRZEKAZANA PRZEZ FUNDACJĘ PULS-MED
######### Szczegóły

DZIĘKUJEMY!
#########

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
16 czerwca 2017 świetlica zapewnia opiekę w godz. 6.30 – 17.00

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW
Informacja dotycząca odliczenia nieobecności za miesiąc czerwiec 2017.
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

ZAPRASZAMY NA FESTYN
#########

KLASA SPORTOWA
Zapraszamy rodziców dzieci zadeklarowanych do klasy IV sportowej na spotkanie, które odbędzie się 06 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w stołówce szkolnej.
Zobacz w formacie pdfRegulamin tworzenia i funkcjonowania klasy czwartej sportowej
Zobacz w formacie pdfWniosek o przyjęcie do klasy czwartej sportowej


FLUORYZACJA
Klasy I-III wtorek 30.05.2017 r.
Klasa IIIe środa 31.05.2017 r.
Klasy IV-V środa 31.05.2017 r.
Klasy VI poniedziałek 05.06.2017 r.


ROWEROWY MAJ! ROZPOCZYNAMY KONKURS!
######### Szczegóły

NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2017/18
Rozpoczęła się rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do klas I w szkołach podstawowych. 25 kwietnia została uruchomiona pod adresem: https://rybnik.elemento.pl strona internetowa dla rodziców kandydatów rekrutujących się do klas I w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Rybnik. Rekrutacja trwa do 12 maja br. do godz. 15:00.
Zobacz w formacie pdfZarządzenie Prezydenta Miasta
Zobacz w formacie pdfHarmonogram - strona Wydziału Edukacji
Zobacz w formacie pdfStrona naborowa

KOSZULKI Z LOGO SZKOŁY
Do 31 maja br. można zamówić koszulkę szkolną...
######### Szczegóły

UWAGA "ŚWIETLICZAKI"
Zakończenie konkursu czytelniczego „Świetlicowy Mol Książkowy”.
######### Szczegóły

DZIEŃ SPORTU
Dzień Dziecka na sportowo.
######### Szczegóły

29 MAJA - DZIEŃ MIŁEGO SŁOWA
Samorząd zaprasza do udziału!
######### Szczegóły

SPOTKANIA Z RODZICAMI
######### Szczegóły

GODZINY PRACY HIGIENISTKI SZKOLNEJ
15.05.2017 r. /poniedziałek/ gabinet higienistki będzie czynny od 13.00-15.00.

OBÓZ WAKACYJNY W MIĘDZYBRODZIU
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
2 maja 2017 świetlica zapewnia opiekę w godz. 6.30 – 17.00

KWIETNIOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI
######### Szczegóły

FLUORYZACJA
Klasy 1-3 - wtorek 25.04.2017 r.
Klasy 4-6 - środa 26.04.2017 r.

UWAGA RODZICE SZACHISTÓW!
Zebranie z trenerem odbędzie się 19.04.2017r. (środa) o godzinie 16:00 w stołówce szkolnej. Po przerwie świątecznej zajęcia szachowe zostaną wznowione od środy 19.04.2017r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Zobacz w formacie pdfGodziny pracy świetlicy

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
#########czytaj więcej
ZMIANY GODZIN W PRACY PIELĘGNIARKI
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

UWAGA! OBIADY!
Uczniowie, którzy będą korzystali z obiadów w czasie przerwy świątecznej w dn. 13 – 18.04. 2017r. muszą zgłośnić tę obecność na stołówce szkolnej lub u intendentki najpóźniej do dn. 07.04. 2017r.

DZIEŃ DAWCY SZPIKU
Szczegóły - plakat

KONSULTACJE W MARCU
######### Szczegóły

SPOTKANIA Z RODZICAMI W MARCU - KLASY MŁODSZE
######### Szczegóły

REKOLEKCJE 2017
Przypominamy, że od 8 do 10 marca trwają rekolekcje. Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
######### Szczegóły

DZIEŃ OTWARTY W SP5
######### Szczegóły

PROJEKT NOWEJ SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
######### Informacje na stronie Wydziału Edukacji - przejdź

KONSULTACJE PROJEKTU NOWEJ SIECI SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH

######### Informacje na stronie Wydziału Edukacji - przejdź

SPOTKANIA Z RODZICAMI POSZCZEGÓLNYCH KLAS
Zobacz w formacie pdfSprawdź daty i godziny

SZACHY - ZEBRANIE
W dniu 01.02.2017 o godzinie 16:00 w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie rodziców dzieci uczęszczających na kółko szachowe. Zajęcia szachowe zostają wznowione od środy 01.02.2017.Życzymy wszystkim spokojnych i BEZPIECZYCH ferii!BEZPIECZNE FERIE
######### Informacje na stronie Kuratorium Oświaty - przejdź

FERIE Z MOSIREM
Zobaczcie jakie atrakcje przygotował dla Was MOSiR Rybnik.
######### Szczegóły
######### Plakat
######### Harmonogram
######### Półkolonie

12 STYCZNIA - WAŻNE INFORMACJE
Informujemy uczniów i rodziców szkoły i przedszkola, że jutro pracujemy według planu. Uczniowie klas 4-6 wychodzą do TZR w ramach programu "Kino Szkoła" zaopatrzeni w maseczki, które otrzymają w szkole przed wyjściem.

PILNE - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
Zarządzeniem dyrektora, za zgodą prezydenta miasta, w dniach 10 i 11 stycznia 2017 r., ze względu na złą jakość powietrza, zostają zawieszone zajęcia w szkole i przedszkolu. Szkoła i przedszkole zapewniają zajęcia opiekuńczo - wychowawcze uczniom i przedszkolakom, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.


Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi,
przesłać życzenia się godzi.
Przyjmijcie zatem z rąk naszych garść życzeń najlepszych
zdrowia, spokoju, radości, a w Nowym Roku - olbrzymiego rogu obfitości.

Życzy nauczycielom, uczniom, wszystkim pracownikom szkoły
Rada Rodziców


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

22 GRUDNIA
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

GRUDNIOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zobacz w formacie pdfSprawdź daty i godziny

KIERMASZ ANIOŁKÓW W BAZYLICE
Zapoznaj się ze szczegółami - plakat


RORATY
Zobacz w formacie pdfZapoznaj się ze szczegółami - plakat


WYLOSUJ ANIOŁA
######### Szczegóły akcji


LISTOPADOWE KONSULTACJE
Zobacz w formacie pdfSprawdź daty i godziny

JESIENNE RYKOWISKO
Konkurs odbędzie się w środę, 23 listopada 2016 r. o godz. 9:00.
#########Formularz zgłoszenia
#########Regulamin


SKO
W naszej szkole działa Szkolna Kasa Oszczędności... #########czytaj więcej


31 PAŹDZIERNIKA
Przypominamy, że 31 października (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Szkoła zapewnia w tym dniu zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.
#########Wykaz zajęć

FLUORYZACJA
Klasy: I-III wtorek 25.10.2016 r.
Klasy: IV-VI środa 26.10.2016 r.

BADANIE POSTAWY
NZOZ Puls Med zaprasza rodziców z dziećmi do nieodpłatnego badania postawy, które odbywać się będzie w dn. 19.10.2016 r. od 16.00 do 18.00 oraz w dn. 20.10.2016 r. od 17.00 do 19.00 w siedzibie NZOZ Puls Med ul. Grunwaldzka 66 w Rybniku. Telefon kontaktowy: 32 42 36 204 wew. 112

PAŹDZIERNIKOWE ZEBRANIA
Zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami klas.
Zobacz w formacie pdfSprawdź daty i godziny

UBEZPIECZENIE NNW
Wszystkie informacje oraz dokumenty dostępne są na stronie​ www.aspergo.pl/szkolne
​Wypełnione kwestionariusze wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w sekretariacie do 30 września br.​
Zobacz w formacie pdfPismo z MEN - str. 1
Zobacz w formacie pdfPismo z MEN - str. 2

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku najlepsze życzenia składa
Dyrekcja


***

Uczniom i Rodzicom pięknie dziękujemy za pamięć, życzenia, kwiaty i niespodzianki.

***

Z okazji zbliżającego się Dnia Komisji Edukacji Narodowej składamy wszystkim pracownikom naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego serdeczne podziękowania i życzenia wielu sukcesów zawodowych, osiągnięcia obranego celu, oraz tego, aby podejmowany trud, był źródłem satysfakcji i uznania.
Rada Rodziców


SZACHY
Zapisy na zajęcia z p. K. Szydłowskim przyjmowane są w świetlicy do 27.09.2016. Zebranie rodziców odbędzie się 27.09.2016 (wtorek) o godzinie 16:00 w stołówce szkolnej.

WAŻNE INFORMACJE RR
Zapraszamy przedstawicieli trójek klasowych na zebranie sprawozdawczo – wyborcze do Rady Rodziców w dniu 19 września br. o godz.18:00 w stołówce Szkoły. Zważywszy na ważność tego spotkania obecność obowiązkowa.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA
Zobacz w formacie pdfSzczegóły

WRZEŚNIOWE ZEBRANIA RODZICÓW
Zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami:
6 września:
- klasy 1 i 2a - godz. 17.00
- klasy 2 b, c, d, e, f - godz. 17.30
- klasy 3 - godz. 18.00
7 września:
- klasy 4 - godz. 17.00
- klasy 5 - godz. 17.30
- klasy 6 - godz. 18.00

2015/2016

PODZIĘKOWANIE ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY
#########Szczegóły


INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZYSZŁOROCZNEJ KLASY PIERWSZEJ
######### Szczegóły

ANTONICZEK NA SLAJDACH
######### Szczegóły

PODZIĘKOWANIE ZA ZBIÓRKĘ BATERII
######### Szczegóły

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY
Informujemy, że 24.05.2016 r. uczniowie klas VI zostali poinformowani o wynikach Sprawdzianu
######### Szczegóły

REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW
Rodziców szóstoklasistów informujemy, że od 6 maja 2016 r. trwa nabór elektroniczny do gimnazjów. Prosimy Państwa o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji oraz dokonanie zgłoszenia dziecka do wybranej szkoły.
#########Witryna naborowa

GROMADA ZUCHOWA W SP5
######### Szczegóły

NABÓR NA STANOWISKO PRACY
Dyrektor ZSP nr 5 w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko pracy...
######### Szczegóły

ZMIANA NUMERU KONTA SZKOŁY
Uwaga! Ważna informacja!
######### Szczegóły

KLASA CZWARTA SPORTOWA
Zobacz w formacie pdfZarządzenie w sprawie regulaminu i funkcjonowania klasy sportowej
Zobacz w formacie pdfRegulamin tworzenia i funkcjonowania klasy czwartej sportowej
Zobacz w formacie pdfWniosek o przyjęcie do klasy czwartej sportowej
Zobacz w formacie pdfSprawdzian predyspozycji sportowych OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ i SELEKCYJNEJ (OSFiS)


WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA
######### Szczegóły

EWALUACJA DOKUMENTÓW SZKOLNYCH
Informujemy, że po analizie wniosków uczniów, rodziców i Rady Pedagogicznej dokonano ewaluacji statutu. Prosimy o zwrócenie uwagi m.in. na punkty dotyczące oceniania oraz rekrutacji.

„MALI UCZNIOWIE IDĄ DO SZKOŁY”
Nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowej akcji UNICEF.
######### Szczegóły

SPRAWDZIAN – DOSTOSOWANIA
Zachęcamy do zapoznania się z dostosowaniami warunków i form sprawdzianu 2016 do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


DOPALACZE. GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
Zobacz w formacie pdfInformacje przygotowane przez MSW

"N" JAK NIEWIDOMY
Jak prawidłowo pomagać osobom z dysfunkcją wzroku? Najczęstszą przyczyną utrudniającą kontakty osób widzących i niewidomych jest brak wiedzy pełnosprawnych, przyznających się do kompletnej bezradności, zupełnej nieznajomości sposobów prawidłowego pomagania osobom z dysfunkcją wzroku

#########zobacz film animowany