######### ######### ######### ######### #########
######### Aktualności
######### Komunikaty

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
Prosimy o zapoznianie się z procedurami obowiązującymi od 25 maja br.
#########Szczegółowe informacje

WSTRZYMANIE ZAJĘĆ - WAŻNA INFORMACJA
Zajęcia w przedszkolu i w kl. I-III wstrzymane do 30.05.2020 r.
Zajęcia rewalidacyjne i konsultacje dla kl. 8 od 25.05.2020 r. według uzgodnionego harmonogramu.
W związku z wiadomością uzyskaną z UM w Rybniku, który powołuje się na Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, iż "nie rekomenduje" on otwarcia żłobków i przedszkoli w Rybniku i okolicy, informuję że do 30 maja br. nie zostaną wznowione zajęcia dla dzieci w żłobkach miejskich, przedszkolach oraz zajęcia opiekuńcze dla dzieci z klas I-III . Decyzja o ewentualnym otwarciu placówek od 1 czerwca zostanie poprzedzona ponowną konsultacją z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
Jednocześnie informuję, że z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych rozpoczynamy indywidualne zajęcia rewalidacyjne i konsultacje dla uczniów klas 8.


KONSULTACJE DLA KL. 4-8
Prosimy o zapoznianie się z informacjami.
#########Szczegółowe informacje

KANGUR 2020
#########Szczegółowe informacje

DODATKOWE DNI WOLNE
#########Szczegółowe informacje

KONSULTACJE DLA KL. 8
#########Szczegółowe informacje
#########Oświadczenie rodzica - konsultacje

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KL. 1-3
#########Oświadczenie rodzica
#########Wytyczne GIS, MZ i MEN ważne od 25 maja 2020 r.

WYTYCZNE GIS, MZ I MEN - PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
#########Szczegóły

OFERTA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
#########ZDZ - Zespół Szkół w Rybniku
#########IV LO - Facebook
#########IV LO - Facebook - wydarzenie "Ósmoklasisto poznaj Kopernika"

RUSZA NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH
#########Szczegóły

REKRUTACJA
#########Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY,
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

#########Ważne informacje

SZKOŁA Z GIGANTAMI
Nasza szkoła dołączyła do programu “Szkoła z Gigantami” organizowanego przez szkołę @Giganci Programowania.
#########Szczegóły

RYBNICKI PRYMUS 2020
#########Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika

ZDALNE NAUCZANIE – WSZYSTKIE INFORMACJE
#########Wszystkie komunikaty

INFORMACJE PEDAGOGA
#########Zapoznaj się

PROPOZYCJE NA "CZAS WIELKIEJ NUDY"
#########Zapoznaj się

APEL DO UCZNIÓW
#########Apel do uczniów

APEL DO RODZICÓW
#########Apel do rodziców

KORONAWIRUS - INFORMACJE
#########Film informacyjny
#########Plakat - postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
#########Plakat - informacje ogólne
#########Plakat - "Sposoby ograniczenia ryzyka"
#########Plakat - "Jak skutecznie myć ręce"
#########Plakat dla dzieci
#########Inne plakaty, porady
#########Informacje GIS

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zobacz w formacie pdfWażne informacje

INTERNETOWY DZIENNIK LEKCYJNY – INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS IV-VIII
Strona logowania się do dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/rybnik
Zobacz w formacie pdfKrótka instrukcja logowania
Zobacz w formacie pdfJak przeprowadzić procedurę logowania? - informator
Zobacz w formacie pdfZasady obliczania średniej ocen cząstkowych

RACHUNKI BANKOWE
UWAGA!!! dla wszystkich wpłacających pieniądze na konto szkoły
Sprawdź zanim wpłacisz pieniądze za obiad, duplikat legitymacji lub świadectwa

#########czytaj więcej


Archiwum komunikatów>>>>>>

######### Realizowane ProjektySZKLANKA MLEKA
Nasza szkoła dostarcza chętnym uczniom mleko w kartonikach, które objęte jest dotacjami Unii Europejskiej w ramach europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach

#########WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2017/201
#########czytaj więcej
#########strona UE promująca spożycie mleka


UWAGA
Minister Rolnictwa ograniczył zakres rządowego programu „Szklanka mleka”. Teraz dzieci ze szkół podstawowych będą dostawać mleko tylko trzy razy w tygodniu, a nie jak dotychczas każdego dnia. Poza tym akcja będzie trwała nie przez cały rok szkolny, ale przez osiem miesięcy - od 1 października do końca maja. Ograniczenia są spowodowane brakiem środków na program.

OWOCE W SZKOLE
Celem programu „Owoce w szkole” jest ukształtowanie wśród dzieci nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu owoców i warzyw


#########WARUNKI UDZIAŁU W „PROGRAMIE DLA SZKÓŁ” W ROKU SZKOLNYM 2017/201
#########czytaj więcej
#########Owoce w szkole - materiały promocyjne


######### Zakończone Projekty

Z MATEMATYKĄ NA TY


Od roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole realizowany był projekt unijny: "Z matematyką na ty. Edukacja matematyczno - przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych"
#########Regulamin
#########Rodzaje zajęć w projekcie
Informacje dostępne na stronie internetowej:
#########Przejdź do strony
#########Podsumowanie projektu

MALI UCZNIOWIE IDĄ DO SZKOŁY
#########Założenia
#########Podsumowanie


LEKCJA NIEOGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI
#########Strona projektu
#########Wycieczki dydaktyczne
#########Regulamin uczestnictwa w projekcie
#########Informacje ogólne o projekcie
#########Program Rozwoju Szkoły


RYBNICKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI
#########Informacje o projekcie


AKCJA eTwinning
Nasza szkoła od lat uczestniczy w programie eTwinning, który jest główną akcją unijnego programu eLearning. Akcja promuje wykorzystanie technologii ICT w szkołach Europy

#########czytaj więcej


RAZEM BEZPIECZNIEJ
Nasza szkoła brała udział w programie "Bezpieczna przestrzeń sposobem na wyzwolenie aktywności dzieci i młodzieży".

#########SzczegółyPIERWSZE UCZNIOWSKIE
DOŚWIADCZENIA
DROGĄ DO WIEDZY


Głównym celem projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia.

#########zobacz stronę projektu


PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY ORTOGRAFFITI
W roku szkolnym 2012/2013 nauczyciele-terapeuci naszej Szkoły w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych realizowali Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti.

#########czytaj więcej


SZKOŁA DOBRYCH POMYSŁÓW
W marcu 2010 r. ruszył projekt pt. „Szkoła dobrych pomysłów” organizowany przez Miasto Rybnik przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie – jak sama nazwa wskazuje – przewiduje korzystanie z dobrych pomysłów na kształcenie w obrębie rybnickich szkół podstawowych

#########czytaj więcej


NAUCZANIE NA RZECZ ŚRODOWISKA
Nasza Szkoła przystąpiła do współpracy ze szkołą z węgierskiego Szolnok w realizacji programu edukacji ekologicznej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego

#########czytaj więcej


RADOSNA SZKOŁA

W ramach programu „Radosna szkoła” szkoła otrzymała wsparcie finansowe na pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w wysokości 12 000 zł. Zadaniem takiego miejsca jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną

#########czytaj informacje o programie-
- ######### Zobacz


Strona przedszkola


ZASTĘPSTWA
Zdalne nauczanieJADŁOSPIS
9-13 marca


PLAN LEKCJI


DZWONKI


E-DZIENNIK


BIBLIOTEKA

PODRĘCZNIKI
wykaz na rok 2019/20


PROGRAMY NAUCZANIA

wykaz na rok 2019/20


EGAZAMIN ÓSMOKLASISTY

REKRUTACJA
DO SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCHWOJEWÓDZKIE
KONKURSY
PRZEDMIOTOWE- PRAWO
przepisy, formularze, wnioski

SZKOŁA Z KLASĄDOBRA STRONA

Szkoła Podstawowa nr 5 w Rybniku w katalogu Gwiazdor

KALENDARZ
######### ######### ######### #########