GRONO PEDAGOGICZNE szkołapedagogiczne


Dyrekcja
dyr. Jolanta Rocznik (historia)
zast. dyr. Teodora Stawiarz (WF)


Edukacja wczesnoszkolna
Mirosława Skowronek wychowawca 1a
Barbara Kruzińska wychowawca 1b
Grażyna Ostrzołek wychowawca 1c
Aleksandra Damec wychowawca 2a
Natalia Hyla wychowawca 2b
Ewa Cichecka-Żbikowska wychowawca 3a  
Hiacynta Adamczyk-Raszka wychowawca 3b  
Iwona Żyła wychowawca 3c
Zuzanna Czeszyk wychowawca 3d  
Karolina Wilim wychowawca 3e  
Wioleta Szymańska wychowawca 3f  


Język polski
Aleksandra Piecha wychowawca 7c
Beata Kojzar wychowawca 4a
Aleksandra Fuchs wychowawca 4b
Natalia Hyla  


Historia
Joanna Figura wychowawca 5c
Jolanta Rocznik


Język angielski
Dominika Palenga-Łazińska wychowawca 4c
Agata Golińska wychowawca 4d
Dorota Skiendzielewska wychowawca 6b  
Zuzanna Czeszyk  
Ewa Iskierka  


Język niemiecki
Anna Tront – Furgoł


Matematyka
Maria Sworowska wychowawca 7b
Bożena Podolecka wychowawca 6c  
Joanna Walisko  


Przyroda
Iwona Pszonka
Renata Nikel  


Fizyka
Iwona Pszonka


Biologia
Grażyna Pełka


Geografia
Renata Nikel


Chemia
Maria Król


Informatyka
Anna Bujoczek  
Grażyna Pełka  
Anna Wilczek  


Muzyka
Mirosława Listewnik-Grzegorzek


Technika i plastyka
Alina Łowisz  


Wychowanie fizyczne
Katarzyna Muschiol wychowawca 5as  
Adam Blaut wychowawca 6as
Barbara Golec wychowawca 7a
Jolanta Kasiak wychowawca 5b
Teodora Stawiarz  


Edukacja regionalna
Joanna Figura


Doradztwo zawodowe
Anna Bujoczek


Wychowanie do życia
w rodzinie
Marek Franusiak


Religia
Grażyna Krząkała  
ks. Andrzej Króliczek  
o. Metody Miś


Pedagog szkolny
Anna Bujoczek


Logopeda
Izabela Mencel


Biliotekarz
Ewa Łopatka
Anna Wilczek


Świetlica
Grażyna Herman
Jolanta Kasiak
Karina Rybka
Grażyna Pełka