GRONO PEDAGOGICZNE szkołapedagogiczne


Dyrekcja
dyr. Jolanta Rocznik
zast. dyr. Teodora Stawiarz (WF)
zast. dyr. Mirosława Skowronek (przedszkole)


Edukacja wczesnoszkolna
Aleksandra Damec wychowawca 1a
Wioleta Szymańska wychowawca 1b
Ewa Cichecka-Żbikowska wychowawca 2a  
Hiacynta Adamczyk-Raszka wychowawca 2b  
Iwona Żyła wychowawca 2c
Zuzanna Czeszyk wychowawca 3a  
Barbara Kruzińska wychowawca 3b
Grażyna Ostrzołek wychowawca 3c


Język polski
Aleksandra Piecha
Beata Kojzar wychowawca 6a
Aleksandra Fuchs wychowawca 6b
Beata Rachniowska wychowawca 5c


Historia
Joanna Figura wychowawca 7c
Jolanta Rocznik
Franciszek Podleśny wychowawca 5d


Język angielski
Dominika Palenga-Łazińska wychowawca 6c
Patrycja Stec
Dorota Skiendzielewska wychowawca 8b  
Ewa Iskierka wychowawca 4a


Język niemiecki
Anna Tront – Furgoł


Matematyka
Maria Sworowska
Bożena Podolecka wychowawca 8c  
Joanna Walisko wychowawca 5b


Przyroda
Iwona Pszonka


Fizyka
Iwona Pszonka


Biologia
Grażyna Pełka wychowawca 5e


Geografia
Renata Nikel wychowawca 6d


Chemia
Maria Król
Grażyna Pełka


WOS
Franciszek Podleśny


Informatyka
Tomasz Syrnicki  
Anna Wilczek  


Muzyka
Mirosława Listewnik-Grzegorzek
Mirosława Rydzkowska


Technika i plastyka
Alina Łowisz  


Wychowanie fizyczne
Katarzyna Muschiol wychowawca 7a  
Adam Blaut wychowawca 8a
Barbara Golec wychowawca 5as
Jolanta Kasiak wychowawca 7b
Teodora Stawiarz  


Edukacja regionalna
Joanna Figura


Doradztwo zawodowe
Anna Bujoczek


Wychowanie do życia
w rodzinie
Franciszek Podleśny
Mirosława Rydzkowska


Religia
ks. Kazimierz Cichoń  
Grażyna Krząkała  
Patrycja Zoremba-Piszczan


Pedagog szkolny
Anna Bujoczek
Iwona Zaparty


Logopeda
Izabela Mencel


Biliotekarz
Ewa Łopatka
Anna Wilczek


Świetlica
Karina Rybka
Grażyna Herman
Lucyna Potysz
Mirosława Listewnik-Grzegorzek


Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jakub Salamon