ZARZĄD RADY RODZICÓW rodziceZarząd Rady Rodziców stanowi reprezentację Szkolnej Rady Rodziców.

Działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

Jest przedstawicielem statutowego organu Szkoły

Spotkania Zarządu odbywają się średnio jeden raz w miesiącu

Zarząd Rady Rodziców 2017/2018:

18 września 2017 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców szkoły, podczas którego ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2016/17 oraz wybrano nowy zarząd Rady Rodziców spośród przedstawicieli rodziców reprezentujących wszystkie oddziały szkolne.

W skład nowego Zarządu Rady Rodziców weszli:
1. Katarzyna Uracz – Krzyżanowska – przewodnicząca (tel. 505 125 217)
2. Magdalena Tokarczyk – zastępca przewodniczącej
3. Marcin Wojciechowski – skarbnik
4. Małgorzata Siedlaczek – sekretarz
5. Krzysztof Gajos – członek zarządu
6. Izabela Derska – członek zarządu

Nowy numer konta Rady Rodziców dla wpłacających do banku

PKO Bank Polski 87 1020 2472 0000 6702 0538 3346

Stary numer konta Rady Rodziców dla wpłacających do banku - tylko do końca sierpnia 2018

Getin Bank 03 1560 0013 2000 1761 4794 8400