ZARZĄD RADY RODZICÓW rodziceZarząd Rady Rodziców stanowi reprezentację Szkolnej Rady Rodziców.

Jest przedstawicielem statutowego organu Szkoły

Spotkania Zarządu odbywają się średnio jeden raz w miesiącu

Zarząd Rady Rodziców 2018/2019:

16 września 2019 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców szkoły, podczas którego wybrano nowy zarząd Rady Rodziców spośród przedstawicieli rodziców reprezentujących wszystkie oddziały szkolne.

W skład nowego Zarządu Rady Rodziców weszli:
1. Katarzyna Uracz – Krzyżanowska – przewodnicząca
2. Magdalena Tokarczyk – zastępca
3. Marcin Wojciechowski – skarbnik
4. Danuta Wowra – sekretarz
5. Agnieszka Makselon – członek zarządu
6. Natalia Jakubiak – członek zarządu

Numer konta Rady Rodziców dla wpłacających do banku

PKO Bank Polski 87 1020 2472 0000 6702 0538 3346