KONCEPCJA PRACY SZKOŁY szkoła

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Rybniku

KUŹNIA MŁODYCH TALENTÓW

1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci.

2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania naszych wychowanków.

3. Realizujemy zadania przygotowujące dzieci i młodzież do radzenia sobie na kolejnych etapach edukacji.

4. Dbamy o wysoki poziom wiedzy i umiejętności dzieci dostosowany do ich różnych możliwości.

5. Promujemy zdrowy i bezpieczny styl życia.

6. Kształcimy przyszłego obywatela Polski, Europy i świata.

7. Pomagamy rodzicom w wychowaniu dziecka życzliwego, kulturalnego i tolerancyjnego.