KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO szkoła






NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Msza na rozpoczęcie roku szkolnego odbędze się w poniedziałek 2 września 2019r. o godz.8.00

TERMIN
WYDARZENIE
2 września 2019r. Rozpoczęcie zajęć
23 - 31 grudnia 2019r. Zimowa przerwa świąteczna
29.01.2020r. Konferencja klasyfikacyjna
31.01.2020r. Zakończenie I półrocza
13 - 26 stycznia 2020r. Ferie zimowe
03.02.2020r. Początek II półrocza
2, 3, 4 marca 2020r. Rekolekcje wielkopostne
9 kwietnia – 14 kwietnia 2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
21 - 23 kwietnia 2020r.
16 - 18 czerwca 2020r. - nowa data
Egzamin ósmoklasisty
18.06.2020r. Konferencja klasyfikacyjna
25 czerwca 2020r. Pożegnanie klas VIII
26 czerwca 2020r. Zakończenie roku szkolnego
11.10.2019r.
14.10.2019r. - DEN
02.01.2020r.
03.01.2020r.
21.04.2020r. - Egzamin
- anulowane
22.04.2020r. - Egzamin
- anulowane
23.04.2020r. - Egzamin
- anulowane
01.06.2020r. - obchody jubileuszu 50-lecia szkoły
- anulowane
12.06.2020r.
Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia
zajęcia opiekuńczo - wychowawcze​



TERMINY ZWIĄZANE Z OCENIANIEM I KLASYFIKOWANIEM UCZNIÓW

TERMIN
WYDARZENIE
20.12.2019r. Informacja o ocenach niedostatecznych i nagannych
27.01.2020r. Oceny klasyfikacyjne
29.01.2020r. Konferencja klasyfikacyjna
21.05.2020r. Informacja o ocenach niedostatecznych i nagannych
04.06.2020r. Propozycja ocen końcowych
16.06.2020r. Oceny końcowe
18.06.2020r. Konferencja klasyfikacyjna