KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO szkoła

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

TERMIN
WYDARZENIE
4 września 2017 r. Rozpoczęcie zajęć
23 – 31 grudnia 2017 r. Zimowa przerwa świąteczna
18 stycznia 2018 r. Konferencja klasyfikacyjna
26 stycznia 2018 r. Zakończenie I półrocza
29 stycznia – 11 lutego 2018 r. Ferie zimowe
12 lutego 2018 r. Początek II półrocza
26-28 marca 2018r. Rekolekcje wielkopostne
29 marca – 3 kwietnia 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
14 czerwca 2018r . Konferencja klasyfikacyjna
22 czerwca 2018 r. Zakończenie roku szkolnego
30.04.2018 r.
02.05.2018 r.
04.05.2018 r.
01.06.2018 r.
Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia
zajęcia opiekuńczo - wychowawcze​TERMINY ZWIĄZANE Z OCENIANIEM I KLASYFIKOWANIEM UCZNIÓW

TERMIN
WYDARZENIE
18 grudnia 2017 r. Informacja o ocenach niedostatecznych i nagannych
4 stycznia 2018 r. Propozycja ocen klasyfikacyjnych
16 stycznia 2018 r. Oceny klasyfikacyjne
18 stycznia 2018 r. Konferencja klasyfikacyjna
25 stycznia 2018 r. Konferencja plenarna
14 maja 2018 r. Informacja o ocenach niedostatecznych i nagannych
30 maja 2018 r. Propozycja ocen końcowych
12 czerwca 2018 r. Oceny końcowe
14 czerwca 2018 r. Konferencja klasyfikacyjna
22 czerwca 2018 r. Konferencja plenarna