KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO szkoła

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

TERMIN
WYDARZENIE
4 września 2017r. Rozpoczęcie zajęć
23 – 31 grudnia 2017r. Zimowa przerwa świąteczna
... Konferencja klasyfikacyjna
... Zakończenie I semestru
29 stycznia –11 lutego 2018r. Ferie zimowe
... Początek II semestru
... Rekolekcje wielkopostne
29 marca – 3 kwietnia 2018 r. Wiosenna przerwa świąteczna
... Konferencja klasyfikacyjna
22 czerwca 2018 r. Zakończenie roku szkolnego
30.04.2018 r.
02.05.2018 r.
04.05.2018 r.
01.06.2018 r.
Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych

Szkoła zapewnia
zajęcia opiekuńczo - wychowawcze​TERMINY ZWIĄZANE Z OCENIANIEM I KLASYFIKOWANIEM UCZNIÓW

TERMIN
WYDARZENIE
... Informacja o ocenach niedostatecznych i nagannych
... Propozycja ocen klasyfikacyjnych
... Oceny klasyfikacyjne
... Konferencja klasyfikacyjna
... Konferencja plenarna
... Informacja o ocenach niedostatecznych i nagannych
... Propozycja ocen końcowych
... Oceny końcowe
... Konferencja klasyfikacyjna
... Konferencja plenarna