INFORMACJE ZARZĄDU rodzice

ZEBRANIE RR

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodziców Szkoły odbędzie się odbędzie się 11 marca 2019 r. o godzinie 1800

Przewodniczący Rady Rodziców
Katarzyna Uracz – Krzyżanowska

SKŁADKA RR
Informacje na temat kwoty dobrowolnej składki na działalność Rady Rodziców Szkoły.
######### Szczegóły

Numer konta Rady Rodziców dla wpłacających do banku

Getin Bank 03 1560 0013 2000 1761 4794 8400