RADA RODZICÓW uczniowie

SKŁADKA RR

Zgodnie z uchwałą nr 6/2017 z dn. 26.06.2017 roku Rada zdecydowała, że kwota dobrowolnej składki na działalność Rady Rodziców Szkoły wyniesie 130 zł. Formą płatności powinien być przelew na konto Rady zaznaczając imię i nazwisko ucznia / uczennicy oraz klasę. Każde kolejne dziecko uczęszczające do szkoły jest zwolnione ze składki (nie dotyczy przedszkola, gdzie składki są płacone oddzielnie). Przy dokonywaniu przelewów prosimy zaznaczyć ilu dzieci dotyczą, skarbnik będzie mógł rozdzielić kwotę w równej części na każde dziecko.

Zapraszamy Państwa skarbników poszczególnych klas na pobranie plików z listami wpłat i uzupełnienie ich na najbliższych zebraniach klasowych.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Uracz-Krzyżanowska