PRAWO SZKOLNE uczniowie

Prawo szkolne, to dokumenty regulujące organizację i zasady funkcjonowania każdej szkoły

Podstawę dla tych dokumentów stanowią ogólnie obowiązujące przepisy oświatowe

Zasadniczym dokumentem szkolnym jest Statut Szkoły

Kliknij i przeczytaj Statut "Kopernika"

Corocznie przyznawane są Szkolne Koperniki - nagrody dla najlepszych absolwentów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku.

Kliknij i przeczytaj regulamin przyznawania Szkolnych Koperników

DOKUMENTY SPRZED NOWELIZACJI