HISTORIA SZKOŁY szkołaSzkołę Podstawową nr 5 im. Mikołaja Kopernika oddano do użytku 2.09.1970 r. Jej pierwszym kierownikiem, a potem dyrektorem był mgr Alfred Pawlak. Kolejni dyrektorzy to: mgr Jerzy Piątek, mgr Ewa Sobczyńska, mgr Piotr Pszonka. Od 2011 r. dyrektorem szkoły jest mgr Jolanta Rocznik.

Początkowo do Szkoły Podstawowej nr 5 uczęszczało około 1000 uczniów klas I - VIII. Pod koniec stycznia 2000 r. było w klasach 0 - VI 761 uczniów.

Obecnie do Szkoły Podstawowej nr 5 uczęszcza ok. 530 uczniów, których uczy 41 nauczycieli.

W szkole znajdują się 23 oddziały klas I - VI.

W lutym 1976 r. odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą pamięci patrona szkoły Mikołaja Kopernika. Od 27 listopada 1989 r. Szkoła posiada także sztandar ufundowany przez rybnickiego handlowca Norberta Kwaśnioka.

Na sztandarze w białym kole na niebieskim tle widnieje popiersie Mikołaja Kopernika – patrona szkoły. Drugą stronę sztandaru stanowią barwy narodowe Polski.

W latach 70 w budynku szkoły podstawowej mieściła się również Przyzakładowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa “ Huty Silesia”.

Od września 1990 roku w murach naszej szkoły rozpoczęło działalność IV LO, gdzie w dwóch klasach uczyło 15 nauczycieli. “Piątka” stała się Zespołem Szkół Ogólnokształcących.

Później IV LO przeniosło się do budynku po Zasadniczej Szkole Górniczej w Chwałowicach.

40 - letnia dzisiaj szkoła przechodziła modernizację. W 1986 r. odbył się odbiór nowego segmentu. Znalazły się w nim: duża sala gimnastyczna, 2 sale przedszkolne, szatnie i aula. W miejscu starej szatni powstała biblioteka.

W 1988 r. odświeżono elewację budynku, w 1993 r. zmodernizowano ogrzewanie szkoły z węglowego na gazowe, a w 1998 sanitariaty. W latach 1998 - 1999 utworzono sale: spotkań klasowych i przezwyciężania trudności szkolnych. Pierwszą z sal zamieniono (2009) na kawiarenkę, w drugiej zajęcia zespołów wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych. W czasie ferii zimowych 2000 r. dzięki firmie “Partners” sponsorującej przedsięwzięcie, zostały wymienione okna w małej sali gimnastycznej i drzwi wejściowe od strony frontu. W 2008 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowych boisk szkolnych. Rokrocznie w szkole mają miejsce większe lub mniejsze remonty. W 2009 roku powstała "Izba regionalna".

W naszej szkole odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi, spektakle teatralne, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, wyjścia do kina i teatru.

Od 1990 r.wydajemy szkolną gazetkę “Copernicus”, a od 2000 r. dla miłośników Rybnika gazetkę “Szkomir”. W szkole działa kilkanaście kółek zainteresowań, które społecznie prowadzą nasi nauczyciele.

Organizowane są różne konkursy szkolne m.in.: recytatorski, omnibus, ortograficzny, konkursy przedmiotowe, czytelniczy, wiedzy o Rybniku, na szopkę, zręcznościowy. W rocznicę urodzin patrona co roku odbywa się Konkurs Wiedzy o Koperniku i Astronomii.

Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w przeróżnych konkursach i zawodach. Gabloty pełne są pucharów i medali a ściany dyplomów.