ZFŚS szkołaKOMUNIKATY

- Przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia o dochodach.

- Zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2017r. - zmiany w treści Regulaminu
Treść zarządzenia

- Od 01.01.2016 roku obowiązuje nowy regulamin.
Tekst regulaminu

- Informujemy, że rozpatrywanie wniosków dotyczących ZFŚS odbywa się 20 dnia każdego miesiąca.