Z PRAC RADY RODZICÓW rodzice
UBEZPIECZENIE DLA DZIECI GENERALI
Rada Rodziców przedstawia propozycję ubezpieczenia dla dzieci.
#########Szczegółowe informacje

ZEBRANIE RR
Zebranie Rady Rodziców Szkoły odbędzie się 16.09.2020r. o godzinie 1800
W trakcie zerania zostanie wybrana nowa RR.
Przewodniczący Rady Rodziców
Katarzyna Uracz – Krzyżanowska

NUMER KONTA RADY RODZICÓW
Nowy numer konta Rady Rodziców dla wpłacających do banku:
PKO Bank Polski 87 1020 2472 0000 6702 0538 3346


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚĆI RR
######### Sprawozdanie

SKŁADKA RR
Informacje na temat kwoty dobrowolnej składki na działalność Rady Rodziców Szkoły.
######### SzczegółyUCHWAŁY, SPRAWOZDANIA, OPINIE

#########Rok szkolny 2019/20

#########Rok szkolny 2018/19

#########Rok szkolny 2017/18

#########Rok szkolny 2016/17

#########Rok szkolny 2015/16

#########Sprawozdania

#########Opinie