Z PRAC RADY RODZICÓW rodzice

INFORMACJA RADY RODZICÓW
Rada Rodziców prosi o dokonywanie zadeklarowanych i innych wpłat na konto Rady. W tym roku szkolnym Rada Rodziców chciałaby dofinansować m.in. zakup sprzętu do pracowni komputerowej lub pracowni językowej.

ZEBRANIE RR
Zebranie Rady Rodziców Szkoły odbędzie się odbędzie się 04.12. 2017 r. o godzinie 1800
Przewodniczący Rady Rodziców
Katarzyna Uracz – Krzyżanowska

SKŁADKA RR
Informacje na temat kwoty dobrowolnej składki na działalność Rady Rodziców Szkoły.
######### SzczegółyUCHWAŁY, SPRAWOZDANIA, OPINIE

#########Rok szkolny 2017/18

#########Rok szkolny 2016/17

#########Rok szkolny 2015/16

#########Sprawozdania

#########Opinie