######### ######### ######### ######### ######### #########
######### PRAWO SZKOLNE


....:::: SZKOŁA ::::....

 
Statut ośmioletniej SP5 - tekst jednolity z 9.11.2017r. Zobacz w formacie pdf
Statut ZSP5 - tekst jednolity z 9.11.2017r. Zobacz w formacie pdf
Program wychowawczo-profilaktyczny Zobacz w formacie pdf
Procedury bezpieczeństwa Zobacz w formacie pdf
Wymagania edukacyjne Szczegóły
Program WDŻ Szczegóły
DOKUMENTY SPRZED NOWELIZACJI....:::: ŚWIETLICA ::::....

 
Regulamin świetlicy szkolnej Zobacz w formacie pdf


....:::: STOŁÓWKA ::::....

 
Regulamin korzystania z obiadów Zobacz w formacie pdf


....:::: BIBLIOTEKA ::::....

 
Regulamin biblioteki Zobacz w formacie pdf


######### WNIOSKI, PODANIA, FORMULARZE


....:::: SZKOŁA ::::....

 
Prośba o przyjęcie dziecka do klasy 1 - 8 Zobacz w formacie pdf
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Zobacz w formacie pdf
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zobacz w formacie pdf
Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej Zobacz w formacie pdf
Wniosek InterRisk - dla szkód powstałych 01.09.2014 r.- 31.08.2015 r. Zobacz w formacie pdf


....:::: ŚWIETLICA ::::....

 
Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy Zobacz w formacie pdf


....:::: STOŁÓWKA ::::....

 
Deklaracja korzystania z obiadów Zobacz w formacie pdf
Umowa korzystania z obiadów Zobacz w formacie pdf- ten dokument jest w formacie pdf - potrzebujesz Acrobat Reader

- ten dokument jest w formacie doc (Worda) i jest formularzem, który możesz wypełnić komputerowo


######### ######### ######### #########