PROJEKT uczniowie

PROJEKT UNIJNY „Z MATEMATYKĄ NA TY” ZAKOŃCZONY!

Przypominamy, że zakończyliśmy zajęcia realizowane w ramach 2-letniego projektu unijnego „Z matematyka na TY”. Projekt rozpoczął się 01.02.2018 r. a zakończył przed feriami 10.01.2020 r.

W ramach projektu zrealizowaliśmy 2499 godzin zajęć matematycznych, naukowo – technicznych i przyrodniczych, logopedycznych i psychoedukacyjnych.

Uczniowie brali udział w zajęciach Uniwersytetu przyrodniczego prowadzonych na rybnickim Kampusie, prelekcjach organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, warsztatach edukacyjnych w Rudach i Czernicy; zwiedzili Wystawę Rzeźb Stalowych w Gliwicach, Hydropolis we Wrocławiu i Centrum Nauki w Ostrawie; uczestniczyli w żywej lekcji zoologii.

Z funduszy projektowych zostały zakupione pomoce dydaktyczne, m. in. tablice interaktywne, mikroskopy, zestawy materiałów do zajęć przyrodniczych, maszyna elektrostatyczna, program logopedyczny oraz roboty interaktywne.

Projekt był ciekawą propozycją zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich, którzy zechcieli skorzystać ze wsparcia w rozwijaniu zainteresowań naukowo – technicznych i matematycznych oraz pokonywaniu trudności szkolnych w tych dziedzinach.

J. Rocznik