ZARZĄDZENIA
kliknij aby powiększyć


ZARZĄDZENIE NR 20/2020
#########Treść zarządzenia
#########Procedury bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii w SP5
#########Procedury bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii P5


ZARZĄDZENIE NR 17/2020
#########Treść zarządzenia
#########Załącznik: Regulamin przydziału do klas I 2020/21

ZARZĄDZENIE NR 16/2020
#########Treść zarządzenia
#########Harmonogram

ZARZĄDZENIE NR 15/2020
Zarządzenie w sprawie: procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej w czasie epidemii
#########Treść zarządzenia
#########Załącznik: Procedura funkcjonowania biblioteki w czasie epidemii

ZARZĄDZENIE NR 13/2020
Zarządzenie w sprawie: sposobu przygotowania, organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/20
#########Treść zarządzenia
#########Załącznik 1 Procedury obiegu informacji
#########Załacznik 2 Procedury organizacji i przebiegu egzaminu
#########Załącznik 3 Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminu
#########Załącznik 4 Procedury postępowania w przypadku podejrzenia

ZARZĄDZENIE NR 11/2020
Zarządzenie w sprawie: dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/20
#########Treść zarządzenia
ZARZĄDZENIE NR 9/2020
Zarządzenie w sprawie: dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/20
#########Treść zarządzenia
ZARZĄDZENIE NR 13/2019
Zarządzenie w sprawie: Regulaminu wycieczek szkolnych
#########Treść zarządzenia
Regulamin dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli
#########Treść regulaminu

ZARZĄDZENIE NR 12/2019
Zarządzenie w sprawie: Regulaminu dyżurów nauczycielskich
#########Treść zarządzenia
Regulamin dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli
#########Treść regulaminu

ZARZĄDZENIE NR 11/2019
Zarządzenie w sprawie: dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019/20
#########Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 10/2019
Zarządzenie w sprawie: Procedur monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku
#########Treść zarządzenia
Procedura funkcjonowania monitoringu
#########Treść procedury

ZARZĄDZENIE NR 9/2019
Zarządzenie w sprawie: monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku
#########Treść zarządzenia

Archiwum zarządzeń 2018/2019 >>>>>>