ORTOGRAFFITI program


PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY ORTOGRAFFITI

W roku szkolnym 2012/2013 nauczyciele-terapeuci naszej Szkoły w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych realizowali Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti, o czym świadczy poniższy certyfikat:


kliknij aby powiększyć

Program Edukacyjno -Terapeutyczny ORTOGRAFFITI to kompleksowy system pomocy uczniom mającym trudności w nauce ortografii oraz uczniom ze stwierdzoną dysleksją. Projekt skierowany jest do najważniejszych grup, które codziennie borykają się z problemem dysleksji - uczniów, nauczycieli, rodziców. Twórcą programu ORTOGRAFFITI jest Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, które realizuje dwa główne cele – obejmuje nauczycieli opieką merytoryczno – szkoleniową oraz stwarza przyjazne warunki do prowadzenia terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją. Program uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Barbara Kruzińska