UWAGA! uczniowie

WAŻNA NOWA INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW ZWIĄZANA ZE ZDALNYM NAUCZANIEM

Szanowni Państwo,

to nie jest wina szkoły, że dziennik elektroniczny się zawiesza.

Zajęcia na platformie nie odbywają się na zasadzie dialogu z uczniem za pośrednictwem kamerki. Już dzień wcześniej nauczyciele w e-dzienniku w zakładce "Zadania domowe" zamieszczają lekcje; dodają ją też na platformie. Uczeń od rana pracuje na materiale i według wskazówek, które dostał od nauczycieli - nie może czekać przed komputerem aż się do niego indywidualnie odezwie nauczyciel i będzie z nim rozmawiał. Jeśli ma problem z pracą, sygnalizuje to nauczycielowi przez portal. Proszę nie dzwonić do sekretariatu z informacją, że uczeń siedzi przed komputerem i czeka aż nauczyciel się do niego odezwie. W sprawach zdalnego nauczania sekretariat nie pomoże - proszę pisać do nauczyciela, a jeśli e-dziennik nie działa, uczniowie klas 4-8 komunikują się za pomocą platformy.