UWAGA! uczniowie

PLATFORMA – WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,
Platforma, na której uczniowie mają założone konta i utworzone są zespoły klasowe i przedmiotowe służy wyłącznie wymianie informacji między uczniami a nauczycielami. Prosimy rodziców, aby nie korespondowali w ten sposób z nauczycielami, od tego jest e-dziennik. Każda przesłana wiadomość na platformie w danym zespole jest widoczna dla wszystkich członków tego zespołu, a więc uczniów i nauczyciela. Platforma nie jest komunikatorem dla rodziców. Rodzice powinni kontaktować się z nauczycielami przez e-dziennik.

Dyrekcja i nauczyciele