KONKURS
MALI EKOLODZY

10 marca 2015 roku w naszej szkole odbył się KONKURS EKOLOGICZNY dla klas II i III. Jego celami było:
- budzenie ciekawości i zainteresowań otaczającym środowiskiem;
- poznawanie środowiska i jego zagrożeń;
- kształtowanie pożądanych postaw u uczniów wobec przyrody;
- umiejętność aktywnego i praktycznego działania oraz wykorzystania wiadomości;
- rozwijanie motywacji do zdobywania wiedzy przyrodniczej.

W konkursie wykorzystano: treści przyrodnicze zawarte w programach nauczania klas I-III; wybrany zakres słownictwa ekologicznego; treści związane z ekologią zaczerpnięte z różnych źródeł dostępnych dzieciom (programy telewizyjne, czasopisma, książki o tematyce ekologicznej).

W konkursie wzięło udział 18 uczniów. Zadania były zróżnicowane, w zależności od klas. Po zakończeniu konkursu komisja wyłoniła laureatów. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Klasy III
I miejsce - Stefania Podleśny 3a
II miejsce - Natalia Beer 3a
III miejsce - Franciszek Śpiewok 3a

Klasy II
I miejsce - Maja Piętka 2c
II miejsce - Franciszek Derska 2b
III miejsce - Nina Gnot 2b

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy: E. Cichecka-Żbikowska
H. Adamczyk-Raszka