KONKURS MATEMATYCZNY uczniowie


MALI MATEMATYCY

3 marca 2016r. odbył się KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów klas I-III. Wzięło w nim udział 31 uczniów. Celem konkursu było:
- zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym;
- wyłonienie najzdolniejszych uczniów, posiadających umiejętności matematyczne na szczeblu edukacji zintegrowanej;
- doskonalenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych.

Konkurs obejmował treści matematyczne zawarte w programie nauczania zintegrowanego dla klas I-III stosowane w sytuacjach typowych i problemowych, a w szczególności wymagania rozszerzające i dopełniające.

Zadania były zróżnicowane w zależności od klasy. Inne dla klas I, II i III. Po zakończeniu konkursu komisja wyłoniła laureatów. Wyniki konkursu matematycznego przedstawiają się następująco:

KL. I
I MIEJSCE Hanna Klos kl. I a
II MIEJSCE Mateusz Kocur kl. I c
III MIEJSCE Jakub Zapalski kl. I b
Mateusz Stawarz kl. Id

KL. II
I MIEJSCE Konrad Kovacs kl. II b
II MIEJSCE Zuzanna Jakielaszek kl. II c
III MIEJSCE Maksymilian Koperski kl. II a

KL. III
I MIEJSCE Aleksandra Groborz kl. III c
II MIEJSCE Franciszek Derska kl. III b
III MIEJSCE Magdalena Wala kl. III c

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy: H. Adamczyk-Raszka
E. Cichecka-Żbikowska