KONKURS MATEMATYCZNY uczniowie


MALI MATEMATYCY

29 stycznia 2015r. odbył się KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów klas I-III. Wzięło w nim udział 22 uczniów. Celem konkursu było:
- zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym;
- wyłonienie najzdolniejszych uczniów, posiadających umiejętności matematyczne na szczeblu edukacji zintegrowanej;
- doskonalenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych;
- rozwijanie zainteresowań matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym..

Konkurs obejmował treści matematyczne zawarte w programie nauczania zintegrowanego dla klas I-III stosowane w sytuacjach typowych i problemowych, a w szczególności wymagania rozszerzające i dopełniające.

Zadania były zróżnicowane w zależności od klasy. Inne dla klas I, II i III. Po zakończeniu konkursu komisja w składzie: H. Adamczyk-Raszka i E. Cichecka - Żbikowska, wyłoniła laureatów. Wyniki konkursu matematycznego przedstawiają się następująco:

KL. I
I MIEJSCE Maja Chrószcz i Natalia Dąbrowska
II MIEJSCE Maja Karwot
III MIEJSCE Gabriel Bieniek

KL. II
I MIEJSCE Magdalena Wala
II MIEJSCE Kuba Jachym
III MIEJSCE Aleksandra Groborz i Rozalia Szczyrba

KL. III
I MIEJSCE Kinga Kula
II MIEJSCE Piotr Legiżyński
III MIEJSCE Katarzyna Siedlaczek

Laureatka I miejsca – Kinga Kula z klasy III b - będzie reprezentowała naszą szkołę na Miejskim Konkursie Matematycznym w SP nr 34.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy: H. Adamczyk-Raszka
E. Cichecka-Żbikowska